Lời giải câu số 7, 24, 36 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 7, 24, 36 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

Câu 7:

Số mol H2SO4 = 0,02 mol => số mol H2O = 0,02 mol

Bảo toàn khối lượng ta có m muối = 3,9 gam

=>Đáp án A

Câu 24:

Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo => (a) đúng

Chất béo không tan trong nước và nổi trên mặt nước do chúng không tạo liên kết hiđro với nước và nhé hơn nước => (b) sai , (c) đúng.

Dầu mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon => (d) sai

=>Đáp án D

Câu 36

=>Đáp án A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021