Lời giải câu số 2, 34, 40 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2017 đề minh họa của Bộ GD

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải chi tiết

Câu 2: Đáp án D

Tính oxi hóa giảm dần theo dãy sau: Au3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+

Câu 34: Đáp án A

(a)Sai, Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(b)Sai, ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(c)Đúng, tinh bột thuộc loại polisaccarit.

(e)Đúng, thủy phân hoàn toàn abumin của lòng trắng trứng thu được α-amino axit.

(f)Đúng, triolein tham gia phản ứng cộng H2 khi có xúc tác Ni, nhiệt độ.

Câu 40: Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021