Lời giải câu số 26, 32, 38 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 26, 32, 38 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2017 của trường THPT chuyên ĐH Vinh

Câu 26:

Số mol NO = V/22,4 => số mol NO3- = số mol e = 3V/22,4

=>mmuối = mkim loại + mNO3 = a + 465V/56

=>Đáp án D

Câu 32:

X + NaOH → Muối axit hữu cơ + Y

Số mol muối = 0,1 => Mmuối = 82 => muối có CT : CH3COOHNa

=>X là C6H5CH2OOCCH3

=>Đáp án C

Câu 38:

=>Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021