Trắc nghiệm địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dân cư Bắc Mĩ có đặc điểm phân bố là:

 • A. Rất đều.
 • B. Đều.
 • C. Không đều.
 • D. Rất không đều.

Câu 2: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với quá trình:

 • A. Di dân
 • B. Chiến tranh
 • C. Công nghiệp
 • D. Tác động thiên tai.

Câu 3: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:

 • A. Alaxca và Bắc Canada.
 • B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.
 • C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.
 • D. Mê-hi-cô và Alaxca.

Câu 4: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắng liền với quá trình:

 • A. Di dân.
 • B. Chiến tranh.
 • C. Công nghiệp hóa.
 • D. Tác động thiên tai.

Câu 5: Dân cư đang chuyển từ phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở:

 • A. Phía Nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.
 • B. Phía Nam và duyên hải ven Đại Tây Dương.
 • C. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Thái Bình Dương.
 • D. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Đại Tây Dương.

Câu 6: Hướng thay đổi cấu trúc công nghiệp của vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương hiện nay là tập trung phát triển:

 • A. Các ngành công nghiệp truyền thống.
 • B. Các ngành dịch vụ.
 • C. Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao.
 • D. Cân đối giữa nông, công nghiệp và dịch vụ.

Câu 7: Càng vào sâu trong lục địa thì:

 • A. Đô thị càng dày đặc.
 • B. Đô thị càng thưa thớt.
 • C. Đô thị quy mô càng nhỏ.
 • D. Đô thị quy mô càng lớn.

Câu 8: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mỹ là:

 • A. Bắc Canada – Tây Hoa kỳ
 • B. Alaxca – Bắc Canada
 • C. Tây Hoa kỳ – Mê-hi-cô
 • D. Mê-hi-cô – AlaxcA.

Câu 9: Vấn đề đáng quan tâm nhất ở các đô thị Bắc Mỹ hiện nay là:

 • A. Quá đông dân
 • B. Ô nhiễm môi trường
 • C. Ách tắc giao thông
 • D. Thất nghiệp

Câu 10: Mê-hi-cô là nước tiến hành công nghiệp hóa:

 • A. Rất muộn.
 • B. Muộn.
 • C. Sớm.
 • D. Rất sớm.

Câu 11: Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:

 • A. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.
 • B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô.
 • C. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét và Xan-di-a-gô.
 • D. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô.

Câu 12: Quá trình đô thị hóa phát triển nhanh ở Bắc Mĩ là kết quả của sự phát triển công nghiệp và hình thành nên:

 • A. Các khu công nghiệp tập trung.
 • B. Hình thành các dải siêu đô thị.
 • C. Hình thành các vùng công nghiệp cao.
 • D. Hình thành các khu ổ chuột.

Câu 13: Dân cư phân bố không đồng đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây và phía Đông do:

 • A. Sự phát triển kinh tế.
 • B. Sự phân hóa về tự nhiên.
 • C. Chính sách dân số.
 • D. Lịch sử khai thác lãnh thổ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ


 • 40 lượt xem