Trắc nghiệm địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ngành công nghiệp nào không phát triển mạnh ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương (vành đai Mặt Trời):

 • A. Sản xuất máy móc tự động
 • B. Điện tử, vi điện tử
 • C. Khai thác khoáng sản
 • D. Sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ

Câu 2: Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là công nghiệp hàng đầu thế giới?

 • A. Hàng không.
 • B. Vũ trụ.
 • C. Nguyên tử, hạt nhân.
 • D. Cơ khí.

Câu 3: Ưu thế của công nghiệp Mê-hi-cô hiện nay là:

 • A. Khai khoáng, luyện kim.
 • B. Dệt, thực phẩm,
 • C. Khai khoáng và chế biến lọc dầu.
 • D. Cơ khí và điện tử.

Câu 4: “Vành đai Mặt Trời” là tên gọi của:

 • A. vùng công nghiệp mới của Bắc Mĩ
 • B. vùng công nghiệp lạc hậu của Hoa Kì
 • C. vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
 • D. vùng công nghiệp mới ở phía Nam và ven Thái Bình Dương của Hoa Kì.

Câu 5: Vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" là nơi chiếm ưu thể của ngành:

 • A. Luyện kim và cơ khí.
 • B. Điện tử và hàng không vũ trụ.
 • C. Dệt và thực phẩm.
 • D. Khai thác than, sắt, dầu mỏ.

Câu 6: Ở Bắc Mĩ, nước nào có nền công nghiệp phát triển cao?

 • A. Hoa Kì
 • B. Ca-na-đa
 • C. Mê-hi-cô
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Ngành công nghiệp nào ở Bắc Mĩ chiếm 80% sản lượng của toàn ngành công nghiệp?

 • A. Công nghiệp luyện kim, chế tạo máy
 • B. Công nghiệp hoá chất, dệt
 • C. Công nghiệp chế biến
 • D. Công nghiệp thực phẩm

Câu 8: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:

 • A. Nông nghiệp.
 • B. Công nghiệp.
 • C. Dịch vụ.
 • D. Thương mại.

Câu 9: Sự ra đời của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) trước hết nhằm mục đích:

 • A. Cạnh tranh với các nước Tây Âu
 • B. Khống chế các nước Mĩ La-tinh
 • C. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới
 • D. Cạnh tranh với các khôi kinh tế ASEAN.

Câu 10: NAFTA gồm có những thành viên:

 • A. Hoa Kì, Ca-na-đa, Mê-hi-cô
 • B. Hoa Kì, U-ru-goay, Pa-ra-goay
 • C. Hoa Kì, Chi-lê, Mê-hi-cô
 • D. Bra-xin, U-ru-goay, Pa-ra-goay

Câu 11: Hãng máy bay Boing là hãng máy bay của:

 • A. Canada.
 • B. Hoa Kì.
 • C. Mê-hi-cô.
 • D. Ba nước cùng hợp tác.

Câu 12: Sự sa sút của các ngành công nghiệp truyền thống của vùng Đông Bắc Hoa Kì là không phải do:

 • A. trình độ kĩ thuật chưa cao
 • B. thiếu thị trường tiêu thụ
 • C. thiếu lao động và nguyên liệu
 • D. Lịch sử định cư lâu đời.

Câu 13: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mỹ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Dịch vụ
 • D. Ba lĩnh vực bằng nhau.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)


 • 19 lượt xem