Trắc nghiệm địa lí 7 bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Châu lục nào vẫn chưa có dân cư sinh sống và lao động sản xuất?

 • A. Châu Á
 • B. Châu Âu
 • C. Châu Úc
 • D. Châu Nam Cực

Câu 2: Thế giới có bao nhiêu lục địa?

 • A. 4
 • B.5
 • C. 6
 • D. 7

Câu 3: Đại dương rộng lớn nhất thế giới là:

 • A. Đại Tây Dương
 • B. Thái Bình Dương
 • C. Ấn Độ Dương
 • D. Bắc Băng Dương.

Câu 4: Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về:

 • A. Lịch sử.
 • B. Kinh tế.
 • C. Chính trị.
 • D. Tự nhiên.

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

 • A. Châu Á, châu Âu, châu Nam Cực, châu Phi và Châu Đại Dương.
 • B. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.
 • C. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực.
 • D. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

 • A. châu Phi.
 • B. châu Á.
 • C. châu Âu.
 • D. châu Mĩ.

 • A. Cơ cấu kinh tế
 • B. Thu nhập bình quân đầu người
 • C. Cơ cấu kinh tế theo thành phần
 • D. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

 • A. Thu nhập bình quân đầu người.
 • B. Tỉ lệ tử vong của trẻ em.
 • C. Chỉ số phát triển con người (HDI).
 • D. Cơ cấu kinh tế của từng nước.

 • A. Lục địa
 • B. Châu lục.
 • C. Biển, đại dương
 • D. Đất liền và các đảo, quần đảo

 • A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.
 • B. Châu Đại Dương, Nam Mĩ và châu Âu.
 • C. Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương.
 • D. Châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ.

 • A. Từ 1 000 đến 5 000 USD/năm
 • B. Từ 5 001 đến 10 000 USD/năm
 • C. Từ 10 001 đến 20 000 USD/năm
 • D. Trên 20 000 USD/năm

Câu 14: Thế giới có bao nhiêu châu lục?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 15: Châu lục lớn nhất trong các châu lục là:

 • A. Châu Mỹ
 • B. Châu Á
 • C. Châu Âu
 • D. Châu Phi.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng


 • 154 lượt xem