Trắc nghiệm địa lí 7 bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

 • 2 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đới nóng có vị trí trong khoảng từ đâu đến đâu?

 • A. Xích đạo đến Chí tuyến Bắc
 • B. Xích đạo đến Chí tuyến Nam.
 • C. Chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
 • D. Chí tuyến Bắc đến Vòng cực Bắc.

Câu 2: Môi trường có lượng mưa nhiều nhất ở đới nóng là:

 • A. Xích đạo ẩm
 • B. Nhiệt đới
 • C. Nhiệt đới gió mùa
 • D. Hoang mạc.

Câu 3: Đâu không đúng với đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm?

 • A. Khí hậu nóng và ẩm quanh năm.
 • B. Biên độ nhiệt độ giữa tháng thấp nhất và cao nhất rất nhỏ (30C).
 • C. Lượng mưa trung bình năm lớn, mưa tăng dần từ xích đạo về hai cực.
 • D. Độ ẩm không khí rất cao, trung bình trên 80%.

Câu 4: Tại sao rừng rậm xanh quanh năm có nhiều tầng cây?

 • A. Do nhiều loài cây sinh trưởng mạnh, chiếm hết diện tích của các loài còn lại.
 • B. Do trong rừng không đủ nhiệt độ và độ ẩm cho cây cối sinh trưởng.
 • C. Do mỗi loài cây thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau.
 • D. Do đất trong rừng nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị rửa trôi.

Câu 5: Môi trường khô hạn nhất ở đới nóng là:

 • A. Xích đạo ẩm
 • B. Nhiệt đới
 • C. Nhiệt đới gió mùa
 • D. Hoang mạc

Câu 6: Thảm thực vật điển hình cho môi trường xích đạo ẩm là:

 • a. Xa van
 • b. Rừng rậm
 • c. Rừng thưa
 • d. Rừng cây lá rộng.

Câu 7: Quan sát hình 5.1 (SGK) Việt Nam nằm ở môi trường:

 • A. Xích đạo ẩm
 • B. Nhiệt đới gió mùa
 • C. Nhiệt đới
 • D. Hoang mạc

Câu 8: Loại gió thổi quanh năm ở đới nóng là:

 • A. Gió Tây ôn đới.
 • B. Gió Tín phong.
 • C. Gió mùa.
 • D. Gió Đông cực.

Câu 9: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng?

 • A. Môi trường xích đạo ẩm.
 • B. Môi trường nhiệt đới gió mùa.
 • C. Môi trường nhiệt đới.
 • D. Môi trường địa trung hải.

Câu 10: Từ 50B đến 50N là phạm vi phân bố của:

 • A. môi trường nhiệt đới.
 • B. môi trường xích đạo ẩm.
 • C. môi trường nhiệt đới gió mùa.
 • D. môi trường hoang mạc.

Câu 11: Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm là:

 • A. lạnh, khô.
 • B. nóng, ẩm.
 • C. khô, nóng.
 • D. lạnh, ẩm.

Câu 12: Cảnh quan tiêu biểu của môi trường xích đạo ẩm là:

 • A. xa van, cây bụi lá cứng.
 • B. rừng lá kim.
 • C. rừng rậm xanh quanh năm.
 • D. rừng lá rộng.

Câu 13: Loại rừng nào thường phân bố ở vùng cửa sông, ven biển?

 • A. Rừng rậm nhiệt đới
 • B. Rừng rậm xanh quanh năm
 • C. Rừng thưa và xa van
 • D. Rừng ngập mặn

Câu 14: Đới nóng có giới sinh vật hết sức phong phú và đa dạng, nguyên nhân chủ yếu do:

 • A. khí hậu phân hóa đa dạng với nhiều kiểu khác nhau, dẫn đến sự phong phú về sinh vật.
 • B. là nơi gặp gỡ của các luồng sinh vật di cư và di lưu đến từ nhiều vùng miền.
 • C. do con người mang nhiều loài sinh vật từ nơi khác đến và nhân giống, lai tạo mới.
 • D. khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa dồi dào và độ ẩm lớn.

Câu 15: Đới nóng có mấy kiểu môi trường?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 16: Kiểu môi trường nào có rừng rậm xanh quanh năm, động thực vật phong phú?

 • A. Xích đạo ẩm
 • B. Nhiệt đới
 • C. Nhiệt đới gió mùa
 • D. Hoang mạc

Câu 17: Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm:

 • A. Nóng và ẩm quanh năm
 • B. Nắng nóng và mưa nhiều quanh năm
 • C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm hơn 10°c
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm Địa lí 7 trang 15


 • 158 lượt xem