Trắc nghiệm địa lí 7 bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà đang ở mức:

 • A. Bình thường.
 • B. Báo động.
 • C. Nghiêm trọng.
 • D. Rất nghiêm trọng

Câu 2: Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?

 • A. Khí thải công nghiệp
 • B. Khí thải sinh hoạt
 • C. Sử dụng năng lương nguyên tử
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây không phải nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa?

 • A. Tai nạn tàu chở dầu
 • B. Nước thải công nghiệp
 • C. Nước thải sinh hoạt
 • D. Đốt rác thải không theo quy hoạch

Câu 4: Ô nhiễm môi trường nước gây những hâu quả gì?

 • A. Gây “ Thủy triều đen”
 • B. Gây “ Thủy triều đỏ”
 • C. Gây bệnh đường tiêu hóa, da liễu
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 5: Các nguyên nhân nào làm ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà:

 • A. Do khói bụi từ các phương tiện giao thông, từ các nhà máy.
 • B. Xả rác bữa bãi nơi công cộng.
 • C. Khói bụi từ các vùng khác bay tới.
 • D. Chặt phá rừng quá mức, tài nguyên đất bị bạc màu

Câu 6: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khoẻ con người?

 • A. Mưa axít.
 • B. Hiệu ứng nhà kính.
 • C. Tầng ô zôn bị thủng.
 • D. Thủy triều đỏ

Câu 7: Nước nào có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất thế giới?

 • A. Hoa Kì.
 • B. Pháp.
 • C. Anh.
 • D. Đức.

Câu 8: Ô nhiểm không khí sẽ gây hại gì cho con người và môi trường?

 • A. Gây mưa a xít
 • B. Bệnh đường hô hấp
 • C. Hiệu ứng nhà kính
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Đâu không phải nguvên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hoà?

 • A. Đô thị hóa.
 • B. Chất thải sinh hoạt.
 • C. Từ các váng dầu tràn ra biển.
 • D. Hoạt động phun trào núi lửa.

Câu 10: Váng dầu tràn ra biển hoặc các vụ tại nạn của tàu chở dầu trên biển gây ra hiện tượng:

 • A. Thủy triều đen.
 • B. Thủy triều đỏ.
 • C. Triều cường.
 • D. Triều kém.

Câu 11: Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm:

 • A. Nước biển, nước sông.
 • B. Nước sông, nước ngầm.
 • C. Nước biển, nước sông và nước ngầm.
 • D. Nước sông, nước hồ, nước ao.

Câu 12: Trước tình trạng báo động của ô nhiễm không khí các nước đã:

 • A. Kí hiệp định thương mại tự do.
 • B. Thành lập các hiệp hội khu vực.
 • C. Kí nghị định thư Ki-ô-tô.
 • D. Hạn chế phát triển công nghiệp.

Câu 13: Các chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy, từ thuốc trừ sâu và phân hóa học trong nông nghiệp,… đổ ra biển gây ra hiện tượng:

 • A. Thủy triều đen.
 • B. Thủy triều đỏ.
 • C. Triều cường.
 • D. Triều kém

Câu 14: Ở đới ôn hòa ô nhiễm môi trường:

 • A. Nước và đất.
 • B. Không khí và đất.
 • C. Nước, đại dương và đất.
 • D. Nước và không khí.

Câu 15: Hậu quả của ô nhiễm nước sông, nước biển:

 • A. Huỷ hoại môi trường
 • B. Huỷ hoại cân bằng sinh thái
 • C. Các loài sinh vật biển có nguy cơ bị tiêu diệt
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa


 • 114 lượt xem