Trắc nghiệm địa lí 7 bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quan sát hình 42.1 (SGK)

Cho biết Trung và Nam Mĩ không có kiểu khí hậu nào sau đây

 • A. Xích đạo
 • B. Nhiệt đới, cận nhiệt đới
 • C. Ôn đới
 • D. Cận cực

Câu 2: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là:

 • A. Andet
 • B. Coocdie
 • C. Atlat
 • D. Himalaya.

Câu 3: Trung và Nam Mĩ có bao nhiêu đới khí hậu?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 4: Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là:

 • A. Một thảo nguyên rộng mênh mông.
 • B. Một đồng bằng nông nghiệp trù phú.
 • C. Một cách đồng lúa mì mênh mông.
 • D. Một cánh đồng hoa quả nhiệt đới rộng lớn.

Câu 5: Bán hoang mạc ôn đới phát triển ở:

 • A. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni.
 • B. Miền núi An-đét.
 • C. Quần đảo Ảng-ti.
 • D. Eo đất phía tây Trung Mĩ.

Câu 6: Sự thay đổi của thiên nhiên Trung Và Nam Mĩ không phải do:

 • A. Địa hình
 • B. Vĩ độ
 • C. Khí hậu
 • D. Con người

Câu 7: Nơi cao nhất Nam Mĩ là đỉnh A-côn-ca-goa 6960m nằm trên:

 • A. Dãy núi An-dét.
 • B. Dãy Atlat.
 • C. Dãy Hi-ma-lay-a.
 • D. Dãy Cooc-di-e

Câu 8: Rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển chủ yếu ở đồng bằng nào?

 • A. Ô-ri-nô-cô
 • B. Pam-pa
 • C. A-ma-dôn
 • D. Lap-la-ta

Câu 9: Ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti có rừng:

 • A. Xích đạo.
 • B. Cận xích đạo.
 • C. Rừng rậm nhiệt đới.
 • D. Rừng ôn đới.

Câu 10: Sông A-ma-dôn là con sông có:

 • A. Diện tích lưu vực nhỏ nhất thế giới.
 • B. Lượng nước lớn nhất thế giới.
 • C. Dài nhất thế giới.
 • D. Ngắn nhất thế giới.

Câu 11: Đồng bằng A-ma-dôn là một đồng bằng lớn nhất Nam Mĩ:

 • A. Rừng xích đạo nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.
 • B. Rừng xích đạo ẩm nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.
 • C. Rừng cận nhiệt đới nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.
 • D. Rừng nhiệt đới nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.

Câu 12: Sông A-ma-dôn là một con sông dài nhất châu Mĩ nằm ở:

 • A. Bắc Mĩ.
 • B. Trung Mĩ.
 • C. Nam Mĩ.
 • D. Bắc Phi

Câu 13: Trong số 4 con sông của châu Mĩ, con sông nào có lưu lượng lớn nhất?

 • A. Sông Cô-lô-ra-đô.
 • B. Sông Mi-xi-xi-pi.
 • C. Sông A-ma-dôn.
 • D. Sông Pa-ra-na
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)


 • 26 lượt xem