Trắc nghiệm địa lí 7 bài 55: Kinh tế châu Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 55: Kinh tế châu Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nông nghiệp châu Âu

 • A. Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình và trang trại.
 • B. Nền nông nghiệp châu Âu năng suất cao.
 • C. Gắn chặt với ngành công nghiệp chế biến.
 • D. Trồng trọt có tỉ trọng cao hơn chăn nuôi

Câu 2: Quan sát bản đồ, cho biết loại nông sản nào được trồng nhiều ở khu vực ven Địa Trung Hải

 • A. Lúa mì
 • B. Củ cải đường
 • C. Cam, chanh, nho
 • D. Ngô, lúa mì

Câu 3: Trong số các ngành công nghiệp dưới đây, ngành nào được coi là ngành truyền thống của châu Âu?

 • A. Sản xuất ô tô.
 • B. Cơ khí.
 • C. Sản xuất máy bay.
 • D. Lọc dầu.

Câu 4: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu?

 • A. Trồng trọt.
 • B. Chăn nuôi.
 • C. Đánh cá.
 • D. Đánh, bắt cá.

Câu 5: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu?

 • A. Nông nghiệp.
 • B. Công nghiệp.
 • C. Dịch vụ.
 • D. Thương mại.

Câu 6: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?

 • A. Anh.
 • B. Pháp.
 • C. LB Đức.
 • D. LB Nga.

Câu 7: Nước có số dân đông nhất châu Âu:

 • A. Anh.
 • B. Pháp.
 • C. LB Đức.
 • D. LB Nga.

Câu 8: Nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu:

 • A. LB Đức.
 • B. Na Uy.
 • C. Thuỵ Sĩ.
 • D. Lúc-xem-bua.

Câu 9: Đặc điểm sản xuất nông nghiệp trong các trang trại của các nước ở châu Âu:

 • A. Tiên tiến, chuyên môn hoá cao
 • B. Mỗi nông trại là một xí nghiệp nông nghiệp
 • C. Các cơ sở quy mô lớn gắn liền với công nghiệp chế biến
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Ngôn ngữ nào có số người sử dụng nhiều nhất trên thế giới trong các ngôn ngữ sau?

 • A. Tiếng Pháp.
 • B. Tiếng Đức.
 • C. Tiếng Nga.
 • D. Tiếng Anh.

Câu 11: Hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở châu Âu là:

 • A. Hộ gia đình và các trang trại.
 • B. Hộ gia đình và hợp tác xã.
 • C. Trang trại và các vùng nông nghiệp.
 • D. Trang trại và hợp tác xã

Câu 12: Các hộ gia đình tổ chức sản xuất theo hường:

 • A. Độc canh.
 • B. Đa canh.
 • C. Chuyên môn hóa.
 • D. Liên hiệp hóa.

Câu 13: Ngành nông nghiệp châu Âu không có đặc điểm:

 • A. Phát triển ở trình độ cao.
 • B. Áp dung tiến bộ khoa học – kĩ thuật tiên tiến.
 • C. Gắn liền với công nghiệp chế biến.
 • D. Quy mô sản xuất lớn và rất lớn

Câu 14: Quan sát bản đồ, cho biết khu vực chăn nuôi bò, cừu tập trung chủ yếu ở vùng:

 • A. Đồng bằng phía bắc của Tây và Trung Âu
 • B. Vùng núi thuộc dãy An-pơ
 • C. Vùng Đông Âu
 • D. Vùng Nam Âu
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 55: Kinh tế châu Âu


 • 30 lượt xem