Trắc nghiệm địa lí 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 35: Khái quát châu Mĩ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Người E-xki-mô sinh sống bằng nghề:

 • A. Săn thú, bắt cá
 • B. Chăn nuôi
 • C. Trồng trọt,
 • D. Khai thác khoáng sản

Câu 2: “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?

 • A. Châu Âu.
 • B. Châu Mĩ.
 • C. Châu Đại Dương.
 • D. Châu Phi.

Câu 3: Dòng sông nằm ở Châu Mĩ có diện tích lưu vực rộng nhất thế giới là:

 • A. Sông Mixixipi
 • B. Sông A-ma-dôn
 • C. Sông Parana
 • D. Sông Ô-ri-nô-cô.

Câu 4: Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?

 • A. Đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai.
 • B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.
 • C. Mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới.
 • D. Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa.

Câu 5: Ai là người tìm ra châu Mĩ đầu tiên:

 • A. Cri- xtop Cô-lôm-bô.
 • B. Ma-gien-lăng.
 • C. David.
 • D. Michel Owen.

Câu 6: Khi mới phát hiện ra châu Mĩ thì chủ nhân của châu lục này là người thuộc chủng tộc nào?

 • A. Ơ-rô-pê-ô-ít
 • B. Nê-grô-ít
 • C. Môn-gô-lô-ít
 • D. Ôt-xtra-lo-it

Câu 7: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?

 • A. Nửa cầu Bắc
 • B. Nửa cầu Nam
 • C. Nửa cầu Đông
 • D. Nửa cầu Tây

Câu 8: Người Anh điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc nào?

 • A. Môn-gô-lô-it
 • B. Nê-grô-it
 • C. ơ-rô-pê-ô-it
 • D.Ô-xta-lô-it.

Câu 9: Quan sát hình 35.1 (SGK) cho biết kênh đào Pa-na-ma nối liền các đại dương nào?

 • A. Thái Bình Dương - Bắc Băng Dương
 • B. Đại Tây Dương - Ấn Độ Dương
 • C. Thái Bình Dương - Đại Tây Dương
 • D. Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương

Câu 10: Người Anh-điêng sinh sống chủ yếu bằng nghề gì?

 • A. Săn bắn
 • B. Trồng trọt
 • C. Chăn nuôi
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Sau khi tìm ra châu Mĩ, người da đen châu Phi nhập cư vào châu Mĩ như thế nào?

 • A. Sang xâm chiếm thuộc địa
 • B. Bị đưa sang làm nô lệ
 • C. Sang buôn bán
 • D. Đi thăm quan du lịch

Câu 12: Người Anh-điêng sống chủ yếu bằng nghề:

 • A. Săn bắn và trồng trọt.
 • B. Săn bắt và chăn nuôi.
 • C. Chăn nuôi và trồng trọt.
 • D. Chăn nuôi và trồng cây lương thực.

Câu 13: Châu Mĩ có những nền văn minh cổ đại:

 • A. Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch.
 • B. Mai-a, sông Nin, Đông Sơn.
 • C. In-ca, Mai-an, sông Nin.
 • D. Hoàng Hà, A-xơ-tếch, sông Nin.

Câu 14: Dòng sông được mệnh danh “Vua của các dòng sông” nằm ở châu Mĩ là:

 • A. Sông Mixixipi.
 • B. Sông Amadon.
 • C. Sông Panama.
 • D. Sông Orrinoco.

Câu 15: Địa hình núi cao và các dãy núi phân bố chủ yếu ở:

 • A. Phía Đông Bắc của châu Mĩ.
 • B. Dọc ven biển phía Tây, kéo dài từ Bắc xuống đến Nam Mĩ.
 • C. Phía Nam và dọc ven biển phía Đông của châu Mĩ.
 • D. Phía Tây Bắc và Tây Nam của châu Mĩ.

Câu 16: Người châu Phi bị bán sang châu Mĩ nhằm mục đích:

 • A. Tham gia các hoạt động kinh doanh.
 • B. Tham gia các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.
 • C. Khai khẩn đất hoang, lập đồn điền trồng bông, mía, cà phê.
 • D. Làm ô xin trong các gia đình người châu Âu khá giả.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 35: Khái quát châu Mĩ


 • 168 lượt xem