Trắc nghiệm địa lí 7 bài 60: Liên Minh Châu Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 60: Liên Minh Châu Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là:

 • A. Khối thị trường chung châu Âu.
 • B. Cộng đồng châu Âu.
 • C. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
 • D. Liên minh châu Âu.

Câu 2: Liên Minh Châu Âu khi thành lập mục đích đầu tiên là liên minh:

 • A. Kinh tế
 • B. Quân sự
 • C. Văn hóa
 • D. Thể thao.

Câu 3: Sự biểu hiện toàn diện của Liên Minh Châu Âu ở chỗ:

 • A. Có biên giới chung
 • B. Có cùng quốc tịch
 • C. Đồng tiền chung
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 4: Năm 1958, Liên minh Châu Âu có bao nhiêu nước thành viên

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8

Câu 5: Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?

 • A. 20 nước.
 • B. 24 nước.
 • C. 27 nước.
 • D. 30 nước.

Câu 6: Liên minh Châu Âu ra đời vào năm:

 • A. 1951.
 • B.1957.
 • C. 1958.
 • D. 1967.

Câu 7: Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm:

 • A. 1957.
 • B. 1958.
 • C. 1967.
 • D. 1993.

Câu 8: Khu vực kinh tế dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay là:

 • A. APEC.
 • B. NAFTA.
 • C. EU.
 • D. ASEAN.

Câu 9: Giá trị thương mại của Liên Minh Châu Âu chiếm khoảng bao nhiêu % thế giới?

 • A. 30%
 • B. 40%
 • C. 50%
 • D. 60%.

Câu 10: Lĩnh vực không phải mục đích của EU là:

 • A. Kinh tế.
 • B. Luật pháp.
 • C. Nội vụ.
 • D. Chính trị.

Câu 11: Tự do lưu thông hàng hóa là:

 • A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.
 • B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.
 • C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.
 • D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Câu 12: Đặc điểm không nằm trong tự do di chuyển là:

 • A. Tự do đi lại
 • B. Tự do cư trú
 • C. Tự do lựa chọn nơi làm việc
 • D. Tự do du lịch

Câu 13: Liên minh châu Âu là khu vực kinh tế lớn của thế giới không ngừng mở rộng và phát triển nhờ:

 • A. Đội ngũ đông đảo người lao động có trình độ văn hoá cao
 • B. Tay nghề thành thạo
 • C. Nền khoa học tiên tiến
 • D.Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 60: Liên Minh Châu Âu


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021