Bài 60: Liên Minh Châu Âu

 • 1 Đánh giá

Liên minh châu Âu tiền thân là cộng đồng kinh tế châu Âu, được thành lập theo hiệp ước Rô –ma kí năm 1957 và có hiệu lực năm 1958, là tổ chức kinh tế - chính trị lớn ở châu Âu. Đây là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực trên thế giới hiện nay.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự mở rộng của liên minh châu Âu

 • Liên minh châu Âu (EU) được mở rộng từng bước, qua nhiều giai đoạn.
 • Diện tích 3.243.600 km2 với dân số 378 triệu người
 • Liên minh châu Âu đang quan tâm xem xét việc kết nạp thêm một số nước ở Trung và Đông Âu.

2. Liên minh châu Âu- một mô hình toàn diện nhất thế giới.

Liên minh châu Âu là mô hình liên minh toàndiện nhất thế giới thể hiện ở:

 • Có cơ quan lập pháp
 • Có chính sách kinh tế chung, hệ thống tiền tệ chung, tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn
 • Tự do đi lại giữa các quốc gia.
 • Chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hóa và các chính sách xã hội khác.

3. Liên minh châu Âu- tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

Liên minh châu Âu tổ chức thương mại hàng đầu thế giới thể hiện ở:

 • Chiếm tỉ trọng 40% hoạt động ngoại thương của thế giới.
 • Là nhà cung cấp vốn phát triển công nghiệp cho các nước công nghiệp mới.
 • Liên minh châu Âu không ngừng mở rộng quan hệ với các nước và các tổ chức kinh tế trên toàn cầu đặc biệt là Việt Nam.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 182 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 60.1, nêu sự mở rộng của Liên Minh châu Âu qua các giai đoạn?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 182 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 60.3, nêu một vài nét về hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 2: Trang 183 sgk Địa lí 7

Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 183 sgk Địa lí 7

Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau đây:

LIÊN MINH CHÂU ÂU (năm 2001)

Bài 60: Liên Minh Châu Âu

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 60: Liên Minh Châu Âu


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021