Trắc nghiệm địa lí 7 Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Châu Âu nằm trong vùng hoạt động của gió tây ôn đới, chịu ảnh hương nhiều của dòng biển nóng:

 • A. Bắc Đại Tây Dương.
 • B. Gơn-Xtrim.
 • C. Mô-Dăm-Bích.
 • D. Bắc Xích Đạo.

Câu 2: Ở môi trường ôn đới lục địa, sông có nhiều nước vào mùa:

 • A. Cuối xuân đầu hạ
 • B. Cuối thu đầu xuân
 • C. Cuối hạ đầu đông
 • D. Cuối đông đầu xuân

Câu 3: Môi trường nào nhiệt độ cao nhất Châu Âu là:

 • A. Ôn đới hải dương
 • B. Ôn đới lục địa
 • C. Địa Trung Hải
 • D. Hàn đới.

Câu 4: Châu Âu có 4 kiểu khí hậu:

 • A. Ôn đới gió mùa, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải.
 • B. Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải.
 • C. Ôn đới hải dương, ôn đới gió mùa, hàn đới, địa trung hải.
 • D. Ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, cực đới, địa trung hải.

Câu 5: Những nước nào có khí hậu ôn đới lục địa?

 • A. Các nước Bắc Âu.
 • B. Các nước Tây Âu.
 • C. Các nước Đông Âu.
 • D. Các nước Nam Âu.

Câu 6: Những nước nào có khí hậu ôn đới hải dương?

 • A. Các nước Bắc Âu.
 • B. Các nước Tây Âu.
 • C. Các nước Đông Âu.
 • D. Các nước Nam Âu.

Câu 7: Những nước nào có khí hậu địa trung hải?

 • A. Các nước Bắc Âu.
 • B. Các nưốc Tây Âu.
 • C. Các nước Đông Âu.
 • D. Các nước Nam Âu.

Câu 8: Môi trường Địa Trung Hải mưa tập trung vào mùa nào?

 • A. Mùa hạ
 • B. Thu-đông
 • C. Mùa đông
 • D. Mùa xuân

Câu 9: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?

 • A. Khí hậu ôn đới hải dương.
 • B. Khí hậu ôn đối lục địa.
 • C. Khí hậu địa trung hải.
 • D. Khí hậu hàn đới.

Câu 10: Cối xay chạy bằng sức gió là hình ảnh điển hình cho nước nào ở châu Âu?

 • A. Nước Anh.
 • B. Nước Pháp.
 • C. Nước Đức.
 • D. Nước Hà Lan.

Câu 11: Môi trường có lượng mưa lớn nhất Châu Âu là:

 • A. Ôn đới lạnh
 • B. Địa Trung Hải
 • C. Ôn đới lục địa
 • D. Ôn đới hải dương.

Câu 12: Thời tiết không lạnh lắm và mưa vào thu – đông là đặc điểm của môi trường:

 • A. Ôn đới hải dương.
 • B. Ôn đới lục địa.
 • C. Địa trung hải.
 • D. Núi cao.

Câu 13: Môi trường ôn đới lục địa có đặc điểm:

 • A. Mùa đông kéo dài và có tuyết phủ, mùa hạ nóng và có mưa.
 • B. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm.
 • C. Mùa đông không lạnh lắm và có mưa, mùa hạ nóng và khô.
 • D. Có mưa lớn sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao.

Câu 14: Càng về phía Nam của môi trường ôn đới lục địa, lần lượt có rừng:

 • A. Lá kim, lá rộng, hỗn giao và thảo nguyên.
 • B. Lá kim, hỗn giao, lá cứng và thảo nguyên.
 • C. Lá cứng, hỗn giao, thảo nguyên và lá rộng.
 • D. Thảo nguyên, lá kim, lá cứng và hỗn giao.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)


 • 61 lượt xem