Trắc nghiệm địa lí 7 bài 59: Khu vực Đông Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 59: Khu vực Đông Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khu vực Đông Âu chủ yếu nằm trong đới khí hậu

 • A. Ôn đới hải dương
 • B. Ôn đới lục địa
 • C. Địa Trung Hải
 • C. Cận nhiệt đới lục địa

Câu 2: Dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu là:

 • A. Núi.
 • B. Đồi.
 • C. Đồng bằng.
 • D. Cao nguyên, sơn nguyên.

Câu 3: Đông Âu có khí hậu:

 • A. Ôn đới lục địa.
 • B. Ôn đới hải dương.
 • C. Địa trung hải.
 • D. Cận nhiệt đới.

Câu 4: Đặc điểm nào không đúng về sông ngòi ở Đông Âu có đặc điểm chung là:

 • A. Sông ngòi có mạng lưới dày đặc.
 • B. Sông thường đóng băng về mùa đông.
 • C. Các sông có nhiều giá trị vê giao thông
 • D. Sông ngắn, nhỏ, dốc

Câu 5: Trong số các con sông của khu vực Đông Âu, con sông nào chảy biển Ca-xpi?

 • A. Sông Đni-ep.
 • B. Sông Đôn.
 • C. Sông Von-ga.
 • D. Sông U-ran.

Câu 6: Con sông nào dài nhất châu Âu?

 • A. Sông Đni-ep.
 • B. Sông Đôn.
 • C. Sông Von-ga.
 • D. Sông U-ran.

Câu 7: Hồ La-đô-ga lớn nhất châu Âu nằm ở quốc gia nào?

 • A. Bê-la-rút.
 • B. U-crai-na.
 • C. LB Nga.
 • D. Phần Lan.

Câu 8: Thảo nguyên Đông Âu có một loại đất tốt nổi tiếng, rất thích hợp trồng cây lương thực, đó là loại đất nào?

 • A. Đất đỏ ba dan.
 • B. Đất phù sa.
 • C. Đất pốt đôn.
 • D. Đất đen.

Câu 9: Ở Đông Âu, không có kiểu cảnh quan nào sau đây

 • A. Rừng lá rộng
 • B. Rừng lá cứng
 • C. Rừng lá kim
 • D. Thảo nguyên

Câu 10: Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở Đông Âu là:

 • A. Quặng sắt, quặng kim loại màu, than đá và dầu mỏ.
 • B. Quặng sắt, vàng, than đá, đồng và khí đốt.
 • C. Khí đốt, dầu mỏ, vàng, manga và quặng sắt.
 • D. Quặng kim loại màu, dầu mỏ, sắt và khí đốt.

Câu 11: Rừng tập trung chủ yếu ở các nước:

 • A. Liên Bang Nga, Bê-la-rút và Hi Lạp.
 • B. Latvia, Thổ Nhĩ Kỹ và Hi Lạp.
 • C. Liên Bang Nga, Bê-la-rút và U-crai-na.
 • D. Hi Lạp, Liên Bang Nga và Thổ Nhĩ Kì.

Câu 12: Nước có vựa lúa mì lớn nhất châu Âu là:

 • A. Liên Bang Nga.
 • B. U-crai-na.
 • C. Liên Bang Đức.
 • D. Thổ Nhĩ Kỳ.

Câu 13: Đông Âu có những cây trồng chủ yếu:

 • A. Lúa mì, ngô, khoai tây, củ cải đường và hướng dương.
 • B. Lúa gạo, ngô, khoai lang, củ cải đường và hướng dương.
 • C. Lúa mì, cam, khoai tây, chanh và hướng dương.
 • D. Lúa mì, ngô, khoai lang, củ cải đường và hướng dương.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 59: Khu vực Đông Âu


 • 4 lượt xem