Bài 59: Khu vực Đông Âu

 • 1 Đánh giá

Đông Âu là vùng đồng bằng nằm ở phía Đông Châu Âu. Xưa kia nơi đây là vùng thảo nguyên và thảo nguyên rừng, nay đã được khai phá để phát triển nông nghiệp theo quy mô lớn. Đây cũng là vùng có điều kiện để phát triển công nghiệp.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Khái quát tự nhiên

 • Đông Âu gồm có 7 quốc gia: Liên bang Nga, U-crai-na, Bê-la-rut, Lit-va, Lat-vi-a, E-xto-ni-a…
 • Là một dải đồng bằng rộng lớn, chiếm ½ diện tích châu Âu.
 • Có khí hậu ôn đới lục địa
 • Sông ngòi có mạng lưới dày đặc. Sông thường đóng băng về mùa đông.
 • Thảm thực vật thay đổi từ Bắc xuống Nam.
 • Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế công nghiệp và nông nghiệp.

2. kinh tế:

 • Công nghiệp: Khá phát triển, đặc biệt là các ngành truyền thống: cơ khí, khai thác khoáng sản, luyện kim, hóa chất...
 • Nông nghiệp: Được tiến hành theo quy mô lớn.
  • Trồng trọt: lúa mì, ngô, khoai tây, hướng dương...
  • Chăn nuôi: bò sữa, bò thịt, lợn và các loại gia cầm...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 178 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 59.1, cho biết dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 179 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 59.2, giải thích về sự thay đổi từ bắc xuông nam của thảm thực vật ỗ Đông Âu.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 180 sgk Địa lí 7

Nêu các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Âu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 180 sgk Địa lí 7

Nền kinh tế Đông Âu có những khác biệt gì so với các khu vực khác của châu Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 56, 57, 58, 59, 60 các khu vực của Châu Âu

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 59: Khu vực Đông Âu


 • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan