Bài 53: Thực hành. Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với một bài thực hành mới đó là " Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu". Với bài thực hành này, các bạn sẽ biết cách nhận biết đặc điểm khí hậu cũng như phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Âu.

1. Nhận biết đặc điểm khí hậu

Quan sát hình 51.2:

– Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len?

– Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ châu Âu vào mùa đông?

– Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó?

Bài 53: Thực hành. Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Trả lời:

- Ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len vì: Nhờ ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương ven bờ biển bán đảo dẫn đến làm tăng độ bốc hơi tạo điều kiện mưa nhiều ở khu vực này.

- Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp.

  • Tây Âu: 0°c
  • Đồng bằng Đông Âu: -10°c
  • Vùng ư-ran: - 20°c

- Các kiểu khí hậu ở châu Âu sắp xếp theo thứ tự từ diện tích lớn đến bé là:

  • Khí hậu ôn đới lục địa
  • Khí hậu ôn đới hải dương
  • Khí hậu địa trung hải
  • Khí hậu hàn đới

2. Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự:

– Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

– Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.

– Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lý do.

– Xắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C ) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Trả lời:

Bài 53: Thực hành. Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Bài 53: Thực hành. Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu


  • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan