Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

 • 1 Đánh giá

Đới ôn hòa chiếm một nửa diện tích đất nổi trên Trái đất. Với vị trí trung gian, môi trường đới ôn hòa có những nét khác biệt với các môi trường khác và hết sức đa dạng. Cùng tìm hiểu ở bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

 • Nằm khoảng từ vòng cực – chí tuyến ở cả hai nửa bán cầu
 • Phần lớn diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở bán cầu Bắc.

1. Khí hậu

 • Mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh.
  • Nhiệt độ: Không nóng lắm như ở đới nóng, không lạnh lắm như ở đới lạnh.
  • Mưa: không nhiều như ở đới nóng, không ít như ở đới lạnh.
 • Thời tiết có nhiều biến đổi thất thường.

2. Sự phân hóa của môi trường.

 • Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không gian.
 • Phân hóa theo thời gian: Một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu và đông.
 • Phân hóa theo không gian: thiên nhiên thay đổi ừ Bắc xuống Nam theo vĩ độ, từ Tây sang Đông theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Quan sát hình 13.1:

 • Nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hoà.
 • Nêu vai trò của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới đối với khí hậu ở đới ôn hoà.

Quan sát hình 13.1: Nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hoà. Nêu vai trò của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới đối với khí hậu ở đới ôn hoà.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tính chất trung gian của khí hậu và sự thất thường của thời tiết ở đới ôn hoà thể hiện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trình bày sự phân hoá của môi trường đới ôn hoà?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 13: Môi trường đới ôn hòa


 • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan