Trắc nghiệm địa lí 7 bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tên dãy núi trẻ ở Tây và Trung Âu có đỉnh cao trên 3000m, có tuyết và băng hà bao phủ:

 • A. Dãy Cac-pat
 • B. Dãy An-pơ
 • C. Dãy An-đet
 • D. Dãy Cooc-đi-e

Câu 2: Khu vực Tây và Trung Âu nằm trong đới khí hậu nào?

 • A. Đới lạnh.
 • B. Đới ôn hoà.
 • C. Đới nóng.
 • D. Cận cực.

Câu 3: Dãy núi An Pơ và Các Pat thuộc dạng địa hình nào của Tây Trung Âu?

 • A. Miền đồng bằng phía bắc.
 • B. Miền núi già ở giữa.
 • C. Miền núi trẻ ở phía nam.
 • D. Miền núi trẻ ở giữa.

Câu 4: Đất nước nào có thu nhập cao nhất Tây và Trung Âu là:

 • A. Pháp
 • B. Đức
 • C. Ba Lan
 • D. Cộng Hòa Séc.

Câu 5: Đất nước nào nổi tiếng với đồng hồ BigBen?

 • A. Nước Pháp.
 • B. Nước Anh.
 • C. Nước Tây Ban Nha.
 • D. Nước Italia.

Câu 6: Quốc gia nào phần lớn diện tích có độ cao thấp hơn mực nước biển

 • A. Ba lan
 • B. Đức
 • C. Hà Lan
 • D. Pháp

Câu 7: Rôt-tec-đam là một hải cảng lớn của thế giới nằm ở nước nào?

 • A. Nước Đức.
 • B. Nước Pháp.
 • C. Nước Anh.
 • D. Nước Hà Lan.

Câu 8: Đảo lớn nhất châu Âu nằm ở nước nào?

 • A. Nước Đức.
 • B. Nước Pháp.
 • C. Nước Anh.
 • D. Nước Hà Lan.

Câu 9: Đỉnh En-brut (5642m) cao nhất châu Âu thuộc dãy núi nào?

 • A. Khối núi trung tâm.
 • B. Dãy núi An Pơ.
 • C. Dãy núi Các Pat.
 • D. Dãy núi U-ran.

Câu 10: Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm địa hình:

 • A. Miền đồng bằng phía Bắc, núi già ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.
 • B. Đồng bằng ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và núi già ở phía Nam.
 • C. Miền núi già ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và đồng bằng ở phía Nam.
 • D. Miền núi trẻ ở phía Bắc, đồng bằng ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.

Câu 11: Ven bờ Tây của khu vực Tây và Trung Âu có khí hậu:

 • A. Ôn đới hải dương.
 • B. Ôn đới địa trung hải.
 • C. Ôn đới lục địa.
 • D. Cận nhiệt đới.

Câu 12: Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều:

 • A. Khoáng sản nhất châu Âu.
 • B. Dân cư nhất.
 • C. Cương quốc công nghiệp nhất.
 • D. Trung tâm đô thị nhất.

Câu 13: Các trung tâm tài chính lớn ở Tây và Trung Âu là:

 • A. Pa-ri, Duy-rich, Béc-lin.
 • B. Pa-ri, Béc-lin, Luân Đôn.
 • C. Luân Đôn, Pa-ri, Duy-rich.
 • D. Béc-lin, Luân Đôn, Pa-ri.

Câu 14: Miền đồng bằng Tây và Trung Âu là khu vực có nền nông nghiệp:

 • A. Thâm canh
 • B. Phát triển đa dạng
 • C. Năng suất cao nhất châu Âu
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu


 • 12 lượt xem