Trắc nghiệm địa lí 7 bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hai khu vực điển hình cho môi trường nhiệt đới gió mùa là:

 • A. Bắc Á – Đông Á
 • B. Đông Á – Đông Nam Á
 • C. Đông Nam Á – Nam Á
 • D. Nam Á – Tây Nam Á.

Câu 2: Khí hậu nhiệt đới gió mùa không thích hợp trồng loại cây nào sau đây

 • A. Cà phê, chè
 • B. Cao su
 • C. Lúa nước
 • D. Lúa mì

Câu 3: Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là:

 • A. Lạnh – Khô – Ít mưa
 • B. Nóng – Ẩm - Mưa nhiều.
 • C. Nóng – Ẩm – Mưa nhiều theo mùa
 • D. Nóng - khô quanh năm

Câu 4: Kiểu cảnh quan nào sau đây không có ở môi trường nhiệt đới gió mùa:

 • A. Rừng rậm xanh quanh năm
 • B. Đồng cỏ cao nhiệt đới
 • C. Rừng thưa xa van
 • D. Rừng ngập mặn

Câu 5: Hướng gió chính vào mùa đông ở môi trường nhiệt đới gió mùa là:

 • A. Đông Bắc
 • B. Đông Nam
 • C. Tây Nam
 • D. Tây Bắc.

Câu 6: Hướng gió chính vào mùa hạ ở môi trường nhiệt đới gió mùa là:

 • A. Đông Bắc
 • B. Đông Nam
 • C. Tây Nam
 • D. Tây Bắc.

Câu 7: “Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường”. Đặc điểm trên nói về môi trường tự nhiên nào?

 • A. Môi trường xích đạo ẩm.
 • B. Môi trường nhiệt đới gió mùa.
 • C. Môi trường nhiệt đới.
 • D. Môi trường ôn đới.

Câu 8: Loại gió nào mang lại lượng mưa lớn cho môi trường nhiệt đới gió mùa?

 • A. gió mùa Tây Nam.
 • B. gió mùa Đông Bắc.
 • C. gió Tín phong.
 • D. gió Đông Nam.

Câu 9: Sự thất thường trong chế độ mưa ở môi trường nhiệt đới gió mùa đã gây ra thiên tai nào sau đây?

 • A. động đất, sóng thần.
 • B. bão, lốc.
 • C. hạn hán, lũ lụt.
 • D. núi lửa.

Câu 10: Thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa?

 • A. rừng cây rụng lá vào mùa khô.
 • B. đồng cỏ cao nhiệt đới.
 • C. rừng ngập mặn.
 • D. rừng rậm xanh quanh năm.

Câu 11: Cây lương thực đặc trưng ở môi trường nhiệt đới gió mùa?

 • A. cây lúa mì.
 • B. cây lúa nước.
 • C. cây ngô.
 • D. cây lúa mạch.

Câu 12: Hạn chế của khí hậu nhiệt đới gió mùa là:

 • A. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.
 • B. Đất đai dễ xói mòn, sạt lở.
 • C. Thời tiết diễn biến thất thường.
 • D. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa.

Câu 13: Việt Nam nằm trong môi trường:

 • A. Môi trường xích đạo ẩm
 • B. Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • C. Môi trường nhiệt đới
 • D. Môi trường ôn đới

Câu 14: Đặc điểm khí hậu miền Bắc nước ta có một mùa đông lạnh là do:

 • A. nước ta nằm ở vĩ độ cao trong đới khí hậu ôn hòa.
 • B. do ảnh hưởng của dòng biển lạnh.
 • C. chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc có tính chất lạnh, khô.
 • D. địa hình núi cao nên khí hậu có sự phân hóa theo đai cao
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa Địa lí 7 trang 23


 • 61 lượt xem