Trắc nghiệm địa lí 7 bài 14: Hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 14: Hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hộ gia đình và trang trại là hai hình thức:

 • A. Sản xuất tiên tiến giông nhau về quy mô
 • B. Khác nhau về quy mô nhưng trình độ sản xuất tiên tiến
 • C. Sử dụng nhiều diện tích đất nông nghiệp
 • D. Khác nhau về chất lượng sản phẩm

Câu 2: Cây trồng nổi tiếng ở vùng khí hậu Địa Trung Hải

 • A. Cây lúa nước
 • B. Nho
 • C. Đại mạch
 • D. Cây lúa mì

Câu 3: Theo em, biện pháp nào được coi là cần thiết nhất để tạo ra một khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao của đới ôn hoà:

 • A. Áp dụng khoa học - kĩ thuật để khắc phục những khó khăn của thời tiết và khí hậu.
 • B. Tuyển chọn, lai tạo giống cây trồng vật nuôi cho năng suất cao.
 • C. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa, quy mô lớn.
 • D. Lai tạo giống cây trồng năng suất cao và sản xuất qui mô lớn.

Câu 4: Các hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa là:

 • A. Hộ gia đình.
 • B. Vùng chuyên canh.
 • C. Hợp tác xã.
 • D. Đồn điền.

Câu 5: Các nước ở đới ôn hòa nổi tiếp về xuất khẩu:

 • A. Lúa gạo, lúa mì.
 • B. Lúa mì, ngô.
 • C. Cà phê, cao su.
 • D. Lúa mì, cà phê.

Câu 6: Vùng hoang mạc ôn đới chủ yếu chăn nuôi:

 • A. Trâu.
 • B. Gà.
 • C. Cừu.
 • D. Bò sữa.

Câu 7: Vùng ôn đới lạnh chủ yếu trồng:

 • A. Lúa gạo.
 • B. Lúa mì.
 • C. Lúa mạch đen.
 • D. Cà phê.

Câu 8: Đạt được nhiều thành tựu là do nền nông nghiệp đới ôn hòa đã:

 • A. Lai tạo giống tốt
 • B. Áp dụng khoa học – kỹ thuật
 • C. Tổ chức sản xuất theo kiểu CN
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp đới ôn hòa là:

 • A. Quy mô lớn.
 • B. Quy mô nhỏ.
 • C. Tiên tiến.
 • D. Lạc hậu.

Câu 10: Cừu được nuôi nhiều ở môi trường:

 • A. Ôn đới hải dương.
 • B. Ôn đới lục địa.
 • C. Địa Trung Hải.
 • D. Hoang mạc ôn đới.

Câu 11: Các nông sản ở đới ôn hòa biến đổi theo:

 • A. Vĩ độ.
 • B. Kinh độ.
 • C. Nhiệt độ.
 • D. Lượng mưa.

Câu 12: Nền nông nghiệp của nước phát triển kinh tế ở ôn đới không có đặc điểm:

 • A. Sản xuất chuyên môn hóa với qui mô lớn.
 • B. Tổ chức chặt chẽ theo kiểu công nghiệp.
 • C. Áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa học – kĩ thuật.
 • D. Xây dựng các trang trại và hợp tác xã hiện đại.

Câu 13: Rượu vang nổi tiếng ở vùng có khí hậu:

 • A. Địa Trung Hải.
 • B. Cận nhiệt đới gió mùa.
 • C. Ôn đới hải dương.
 • D. Hoang mạc ôn đới.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa


 • 1 lượt xem