Trắc nghiệm địa lí 7 bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Châu Đại dương nằm giữa hai đại dương nào?

 • A. Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương
 • B. Ấn Độ Dương – Đại Tây Dương
 • C. Đại Tây Dương – Bắc Băng Dương
 • D. Bắc Băng Dương – Thái Bình Dương.

Câu 2: Xét về diện tích, châu Đại Dương xếp thứ mấy thế giới?

 • A. Thứ ba
 • B. Thứ tư
 • C. Thứ năm
 • D. Thứ sáu.

Câu 3: Nguyên nhân cơ bản để khí hậu châu Đại Dương ôn hòa là:

 • A. Nằm ở đới ôn hòa
 • B. Nhiều thực vật
 • C. Được biển bao quanh
 • D. Mưa nhiều.

Câu 4: Tổng diện tích của châu Đại Dương là:

 • A. 7,7 triệu km2.
 • B. 8,5 triệu km2.
 • C. 9 triệu km2.
 • D. 9,5 triệu km2.

Câu 5: Châu Đại Dương nằm trong vành đai nhiệt nào?

 • A. Vành đai nóng.
 • B. Vành đai lạnh.
 • C. Cả vành đai nóng và vành đai lạnh.
 • D. Vành đai ôn hòa.

Câu 6: Trong các hòn đảo của châu Đại Dương dưới đây, hòn đảo nào có diện tích lớn nhất?

 • A. Ta-xma-ni-a.
 • B. Niu Ghi-nê.
 • C. Niu Di-len.
 • D. Ma-ria-na.

Câu 7: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho châu lục Ô-xtrây-li-a?

 • A. Gấu.
 • B. Chim bồ câu.
 • C. Khủng long.
 • D. Cang-gu-ru.

Câu 8: Loài động vật điển hình ở châu Đại Dương là:

 • A. Gấu túi
 • B. Bò sữa
 • C. Cănguru
 • D. Hươu cao cổ.

Câu 9: Châu Đại dương nằm giữa hai đại dương nào?

 • A. Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương
 • B. Ấn Độ Dương – Đại Tây Dương
 • C. Đại Tây Dương – Bắc Băng Dương
 • D. Bắc Băng Dương – Thái Bình Dương

Câu 10: Xét về diện tích, châu Đại Dương xếp thứ mấy thế giới?

 • A. Thứ ba
 • B. Thứ tư
 • C. Thứ năm
 • D. Thứ sáu

Câu 11: Nguyên nhân cơ bản để khí hậu châu Đại Dương ôn hòa là:

 • A. Nằm ở đới ôn hòa
 • B. Nhiều thực vật
 • C. Được biển bao quanh
 • D. Mưa nhiều

Câu 12: Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?

 • A. Đảo núi lửa và đảo san hô.
 • B. Đảo núi lửa và đảo động đất.
 • C. Đảo san hô và đảo nhân tạo.
 • D. Đảo nhân tạo và đảo sóng thần

Câu 13: Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:

 • A. Nóng, ẩm và khô.
 • B. Nóng, ẩm và điều hòa.
 • C. Nóng, khô và lạnh.
 • D. Khô, nóng và ẩm.

Câu 14: Quần đảo Niu Di-len và phía nam Ô-xtray-li-a có khí hậu:

 • A. Địa Trung Hải.
 • B. Lục địa.
 • C. Ôn đới.
 • D. Nhiệt đới.

Câu 15: Niu Di-len là đảo:

 • A. San hô
 • B. Lục địa
 • C. Núi lửa
 • D. Đảo đá
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương


 • 106 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021