Trắc nghiệm địa lí 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quần cư nông thôn là hình thức tổ chức sinh sống chủ yếu:

 • A. Thôn xóm, làng mạc
 • B. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp
 • C. Dân cư không tập trung với mật độ cao như thành thị
 • D. Các phương án trên đều đúng

Câu 2: Dân cư thế giới có mấy loại hình quần cư chính?

 • A. Hai loại hình
 • B. Ba loại hình
 • C. Bốn loại hình
 • D. Năm loại hình.

Câu 3: Hoạt động kinh tế nào không đúng của quần cư đô thị:

 • A. Sản xuất công nghiệp
 • B. Phát triển dịch vụ
 • C. Sản xuất nôngnghiệp, tiểu thủ công nghiệp
 • D. Thương mai, du lịch

Câu 4: Đơn vị quần cư nào sau đây không thuộc loại hình quần cư nông thôn?

 • A. Thôn xóm
 • B. Làng bản
 • C. Thị xã
 • D. Xã.

Câu 5: Siêu đô thị là đô thị có tổng số dân trên:

 • A. 5 triệu người
 • B. 8 triệu người
 • C. 10 triệu người
 • D. 15 triệu người.

Câu 6: Sự phát triển nhanh chóng các siêu đô thị ở nhóm nước đang phát triển gắn liền với:

 • A. gia tăng dân số nhanh và tình trạng di cư ồ ạt từ nông thôn đến đô thị.
 • B. sự phát triển mạnh mẽ nền sản xuất công nghiệp hiện đại.
 • C. chính sách phân bố dân cư của nhà nước.
 • D. sự phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Câu 7: Quần cư thành thị phổ biến hoạt động kinh tế nào sau đây?

 • A. Công nghiệp và dịch vụ.
 • B. Nông – lâm – ngư – nghiệp.
 • C. Công nghiệp và nông –lâm – ngư - nghiệp.
 • D. Dịch vụ và nông – lâm – ngư nghiệp.

Câu 8: Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp thế giới vào thời kì nào?

 • A. Thời Cổ đại.
 • B. Thế kỉ XIX.
 • C. Thế kỉ XX.
 • D. Thế kỉ XV.

Câu 9: Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là:

 • A. châu Âu.
 • B. châu Á.
 • C. châu Mĩ.
 • D. châu Phi.

Câu 10: Đơn vị quần cư nào sau đây không thuộc loại hình quần cư đô thị?

 • A. Tổ dân phố
 • B. Quận
 • C. Thị trấn
 • D. Huyện.

Câu 11: Hậu quả nào sau đây không đúng với tình trạng đô thị hóa tự phát

 • A.Ô nhiễm môi trường
 • B. Thất nghiệp
 • C. Thiếu nhà ở, ách tắc giao thông
 • D. Ngành công nghiệp kém phát triển

Câu 12: Đâu không phải là siêu đô thị thuộc châu Á?

 • A. Cai-rô.
 • B. Thiên Tân.
 • C. Mum-bai.
 • D. Tô-ki-ô.

Câu 13: Hai siêu đô thị đầu tiên trên thế giới là:

 • A. Niu-I-oóc và Bắc Kinh.
 • B. Niu-I-oóc và Luân Đôn.
 • C. Luân Đôn và Thượng Hải.
 • D. Pa-ri và Tô-ki-ô.

Câu 14: Số lượng các siêu đô thị tăng nhanh nhất ở nhóm các nước nào sau đây?

 • A. các nước phát triển.
 • B. các nước kém phát triển.
 • C. các nước đang phát triển.
 • D. các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Câu 15: Đâu không phải là đặc điểm của quần cư thành thị?

 • A. Phố biến lối sống thành thị.
 • B. Mật độ dân số cao.
 • C. Hoạt động kinh tế chủ yếu là dịch vụ du lịch.
 • D. Nhà cửa tập trung với mật độ cao.

Câu 16: Ý nào dưới đây thể hiện đúng đặc điểm của quá trình đô thị hóa trên thế giới?

 • A. Tỉ lệ người sống ở nông thôn ngày càng tăng.
 • B. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.
 • C. Phổ biến các hoạt động sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.
 • D. Các đô thị đầu tiên mới xuất hiện vào thế kỉ XIX.

Câu 17: Đâu không phải là hậu quả của đô thị hóa tự phát?

 • A. Ô nhiễm môi trường.
 • B. Ách tắc giao thông đô thị.
 • C. Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị.
 • D. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa Địa lí 7 trang 10


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021