Trắc nghiệm địa lí 7 bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

 • 2 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng. Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để bắt đầu

Câu 1: Đới nóng tập trung khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?

 • A. 50%
 • B. 60%
 • C. 70%
 • D. 80%

Câu 2: Tài nguyên khoáng sản ở đới nóng nhanh chóng bị cạn kiệt. Nguyên nhân chủ yếu là do:

 • A. công nghệ khai thác lạc hậu.
 • B. cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp trong ngước.
 • C. tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
 • D. khai thác quá mức nguyên liệu thô để xuất khẩu.

Câu 3: Bùng nổ dân số ở đới nóng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội là:

 • A. tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.
 • B. đời sống người dân chậm cải thiện.
 • C. ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.
 • D. nền kinh tế chậm phát triển.

Câu 4: Hiện nay, tài nguyên rừng ở đới nóng đang bị suy giảm nguyên nhân chủ yếu không phải do:

 • A. mở rộng diện tích đất canh tác.
 • B. nhu cầu sử dụng gỗ, củi tăng lên.
 • C. chiến tranh tàn phá.
 • D. con người khai thác quá mức.

Câu 5: Phần lớn nền kinh tế các nước thuộc khu vực đới nóng còn chậm phát triển, nguyên nhân sâu xa là do:

 • A. tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
 • B. trình độ lao động thấp.
 • C. nhiều năm dài bị thực dân xâm chiếm.
 • D. điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở.

Câu 6: Ở nước ta, sông Tô Lịch bị ô nhiễm nghiêm trọng (bốc mùi hôi thối, màu đen đục), nguyên nhân chủ yếu do:

 • A. chất thải sinh hoạt của dân cư đô thị.
 • B. hoạt động sản xuất nông nghiệp.
 • C. hoạt động dịch vụ du lịch.
 • D. hoạt động sản xuất công nghiệp.

Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bình quân lương thực theo đầu người ở châu Phi rất thấp và ngày càng giảm là:

 • A. sử dụng giống cây trồng có năng suất, chất lượng thấp.
 • B. điều kiện tự nhiên cho sản xuất hạn chế.
 • C. dân số đông và tăng nhanh.
 • D. thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão, lũ lụt.

Câu 8: Tại sao sản lượng lương thực tăng mà bình quân lương thực giảm?

 • A. Sản lượng tăng chậm
 • B. Dân số tăng nhanh
 • C. Sản lượng tăng nhanh
 • D. Dân số tăng chậm.

Câu 9: Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong việc giảm sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng?

 • A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
 • B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế.
 • C. Nâng cao đời sống người dân.
 • D. Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên có giá trị.

Câu 10: Vấn đề ô nhiễm môi trường ở đới nóng chủ yếu liên quan đến:

 • A. sản xuất công nghiệp.
 • B. sản xuất nông nghiệp.
 • C. gia tăng dân số.
 • D. hoạt động du lịch.

Câu 11: Về tài nguyên nước, vấn đề cần quan tâm hàng đầu ở các nước đới nóng hiện nay là:

 • A. xâm nhập mặn.
 • B. sự cố tràn dầu trên biển.
 • C. khô hạn, thiếu nước sản xuất.
 • D. thiếu nước sạch.

Câu 12: Châu lục nghèo đói nhất thế giới là:

 • A. châu Á.
 • B. châu Phi.
 • C. châu Mĩ.
 • D. châu đại dương.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng Địa lí 7 trang 33


 • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021