Trắc nghiệm địa lí 7 bài 51: Thiên nhiên châu Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 51: Thiên nhiên châu Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng:

 • A. 10 triệu km2.
 • B. 11 triệu km2.
 • C. 11,5 triệu km2.
 • D. 12 triệu km2.

Câu 2: Các sông đổ nước vào Bắc Băng Dương có đặc điểm nổi bật:

 • A. Ít nước
 • B. Dồi dào nước
 • C. Đóng băng vào mùa đông
 • D. Chảy mạnh.

Câu 3: Khu vực ven biển Tây Âu phổ biến là kiểu rừng:

 • A. Lá kim
 • B. Lá cứng
 • C. Lá rộng
 • D. Rừng hỗn hợp

Câu 4: Rừng lá cứng phổ biến ở vùng:

 • A. Nội địa
 • B. Ven biển Tây Âu
 • C. Phía đông nam
 • D. Ven Địa Trung Hải

Câu 5: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy:

 • A. Dãy Hi-ma-lay-a
 • B. Dãy núi U-ran
 • C. Dãy At-lat
 • D. Dãy Al-det

Câu 6: Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành:

 • A. Nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
 • B. Nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
 • C. Nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
 • D. Nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.

Câu 7: Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông:

 • A. Chiếm 1/3 diện tích châu lục.
 • B. Chiếm 1/2 diện tích châu lục.
 • C. Chiếm 3/4 diện tích châu lục.
 • D. Chiếm 2/3 diện tích châu lục.

Câu 8: Mật độ sông ngòi của châu Âu:

 • A. Dày đặc.
 • B. Rất dày đặc.
 • C. Nghèo nàn.
 • D. Thưa thớt.

Câu 9: Châu Âu ngăn cách với Châu Á bởi dãy núi nào?

 • A. Xcandinavi
 • B. Uran
 • C. Cacpat
 • D. Anpơ.

Câu 10: Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam:

 • A. Theo sự thay đổi của mạng lưới sông ngòi.
 • B. Theo sự thay đổi của sự phân bố các loại đất.
 • C. Theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa.
 • D. Theo sự thay đổi của sự phân hóa địa hình.

Câu 11: Đại bộ phận châu Âu có khí hậu:

 • A. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.
 • B. Ôn đới hải dương và ôn đới Địa Trung Hải.
 • C. Ôn đới Địa Trung Hải và ôn đới lục địa.
 • D. Ôn đới Địa Trung Hải và cận nhiệt đới.

Câu 12: Các sông đổ ra Bắc Băng Dương thường:

 • A. Nhiều phù sa.
 • B. Hay đóng băng.
 • C. Cửa sông rất giàu thủy sản.
 • D. Gây ô nhiễm

Câu 13: Các sông quan trọng ở châu Âu là:

 • A. Đa-nuyp, Rai-nơ và U-ran.
 • B. Đa-nuyp, Von-ga và U-ran.
 • C. Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga.
 • D. Đa-nuyp, Von-ga và Đôn.

 • A. Lá rộng.
 • B. Lá Kim.
 • C. Lá cứng.
 • D. Hỗn giao.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 51: Thiên nhiên châu Âu


 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021