Trắc nghiệm địa lí 7 bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các dân tộc châu Âu thuộc nhóm ngôn ngữ nào?

 • A. Giec-man.
 • B. Hi lạp.
 • C. Đan xen hai ngôn ngữ.
 • D. Các ngôn ngữ khác.

Câu 2: Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?

 • A. Nê-grô-ít.
 • B. Môn-gô-lô-ít.
 • C. Ơ-rô-pê-ô-ít.
 • D. Ôt-xtra-lô-ít.

Câu 3: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?

 • A. Đạo Thiên chúa.
 • B. Đạo Hin-đu.
 • C. Đạo Phật.
 • D. Bà La Môn.

Câu 4: Đặc điểm nào không đúng với đô thị hoá ở châu Âu

 • A. Tỉ lệ dân thành thị cao
 • B. Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị
 • C. Đô thị hoá nông thôn phát triển
 • D. Ngành kinh tế chủ yếu ở đô thị là nông nghiệp

Câu 5: Mật độ dân số chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở châu Âu là:

 • A. Trên 125 người/km2.
 • B. Từ 25 - 125 người/km2.
 • C. 10 - 25 người/km2.
 • D. Dưới 10 người/km2.

Câu 6: Nước có mật độ dân số thấp nhất châu Âu:

 • A. Va-ti-căng.
 • B. Ai-xơ-len.
 • C. Đan mạch.
 • D. Mô-na-cô.

Câu 7: Nước có mật độ dân số cao nhất châu Âu:

 • A. Va-ti-căng.
 • B. Ai-xơ-len.
 • C. Đan mạch.
 • D. Mô-na-cô.

Câu 8: Dân cư châu Âu thuộc nhóm ngôn ngữ

 • A. Sla-vơ
 • B. Giéc-man
 • C. La tinh
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu vào loại:

 • A. Thấp
 • B. Rất thấp
 • C. Cao
 • D. Khá cao

Câu 10: Phần lớn dân cư châu Âu theo tôn giáo nào?

 • A. Đạo Hồi
 • B. Cơ đốc giáo
 • C. Phật giáo
 • D. Ấn độ giáo

Câu 11: Quan sát hình 54.1 (SGK) cho biết các nước thuộc nhóm ngôn ngữ La tinh?

 • A. Anh, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Na uy
 • B. Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia
 • C. Nga, Bun-ga-ri, Ba Lan, Ru-ma-ni
 • D. Đức, Bỉ, Áo

Câu 12: Nước có diện tích nhỏ nhất châu Âu:

 • A. Va-ti-căng.
 • B. Ai-xơ-len.
 • C. Đan mạch.
 • D. Mô-na-cô.

Câu 13: Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm:

 • A. Mức độ đô thị hóa cao
 • B. Mức độ đô thị hóa thấp
 • C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát
 • D. Mức độ đô thị hóa rất thấp

Câu 14: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu:

 • A. Rất thấp.
 • B. Thấp.
 • C. Cao.
 • D. Rất cao.

Câu 15: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm:

 • A. Tỉ lệ dân thành thị cao.
 • B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
 • C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.
 • D. Dân thành thị ngày càng tăng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu


 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021