Trắc nghiệm địa lí 7 bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở đới ôn hòa, dân cư thành thị chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

 • A. 30 %
 • B. 50%
 • C. 75%
 • D. 90%.

Câu 2: Các đô thị được quy hoạch theo hướng “Phi tập trung” nhằm:

 • A. Giảm áp lực dân sô ở các đô thị
 • B. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp
 • C. Phát triển dịch vụ, du lịch
 • D. Đô thị hoá nông thôn

Câu 3: Nguyên nhân chính dẫn đến dân thành thị đông ở đới ôn hòa là:

 • A. Người dân thích sống ở đô thị
 • B. Nông thôn hẹp
 • C. Công nghiệp và dịch vụ phát triển
 • D. Nông nghiệp phát triển.

Câu 4: Các vấn đề bức xúc ở các đô thị ở đới ôn hòa là:

 • A. Ô nhiễm môi trường
 • B. Ùn tắc giao thông
 • C. Thiếu chỗ ở, công trình công cộng
 • D. Tất cả các vấn đề trên.

Câu 5: Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề đô thị ở đới ôn hòa là:

 • A. Phát triển nông nghiệp
 • B. Phát triển công nghiệp, dịch vụ
 • C. Xây dựng thêm các thành phố vệ tinh
 • D. Phân bố lại dân cư.

Câu 6: Để giảm bớt sức ép đô thị hóa, Hoa Kì đã tiến hành chuyển dịch các hoạt động kinh tế theo hướng:

 • A. từ phía tây sang phía đông.
 • B. từ phía đông sang phía tây.
 • C. từ phía bắc xuống phía nam và phía tây.
 • D. từ vùng phía nam lên phía bắc.

Câu 7: Nhân tố nào sau đây thu hút mạnh mẽ dân cư vào sinh sống ở các đô thị thuộc đới ôn hòa?

 • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất và cư trú.
 • B. Tài nguyên thiên nhiên giàu có.
 • C. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ.
 • D. Sự phát triển của nông nghiệp đòi hỏi nhiều lao động.

Câu 8: Điểm khác biệt về tính chất các đô thị ở đới ôn hòa so với đới nóng là:

 • A. Phổ biến lối sống thành thị trong phần lớn dân cư.
 • B. Tỉ lệ dân thành thị cao hơn (hơn 75%).
 • C. Tập trung nhiều đô thị nhất trên thế giới.
 • D. Các đô thị phát triển theo quy hoạch.

Câu 9: Đâu không phải là nét đặc trưng của các đô thị ở đới ôn hòa?

 • A. Trình độ đô thị hóa cao.
 • B. Các đô thị phát triển theo quy hoạch.
 • C. Nhiều đô thị mở rộng, kết nối với nhau thành chuỗi hoặc chùm đô thị.
 • D. Lối sống đô thị bắt đầu được phổ biến rộng rãi hơn.

Câu 10: Hậu quả của việc phát triển quá nhanh các đô thị lớn lớn ở đới ôn hòa không phải là:

 • A. Ô nhiễm môi trường.
 • B. Ùn tắc giao thông.
 • C. Chênh lệch giữa dân số nam, dân số nữ.
 • D. Sức ép lớn về chỗ ở, việc làm.

Câu 11: Đâu không phải là biện pháp quy hoạch lại đô thị theo hướng “phi tập trung” của các nước đới ôn hòa?

 • A. Xây dựng nhiều thành phố vệ tinh.
 • B. Chuyển dịch các hoạt động công nghiệp, dịch vụ đến các vùng mới.
 • C. Mở rộng diện tích các đô thị để tăng thêm sức chứa dân cư.
 • D. Đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn để giảm áp lực dân số cho các đô thị.

Câu 12: Biện pháp nào sau đây đã góp phần lớn vào việc giảm sức ép của đô thị hóa ở lãnh thổ phía đông Trung Quốc?

 • A. Đẩy mạnh khai thác khoáng sản và thủy điện ở phía tây.
 • B. Xây dựng tuyến đường sắt đông – tây.
 • C. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên lãnh thổ phía tây.
 • D. Xuất khẩu lao động sang các nước khác.

Câu 13: Đới ôn hòa là nơi:

 • A. Tập trung ít đô thị nhất trên thế giới.
 • B. Tập trung nhiều đô thị nhất trên thế giới.
 • C. Tập trung đô thị ở mức trung bình trên thế giới.
 • D. Duy nhất không có các đô thị lớn.

Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến dân thành thị đông ở đới ôn hòa là:

 • A. Người dân thích sống ở đô thị.
 • B. Nông thôn ngày càng hẹp.
 • C. Công nghiệp và dịch vụ phát triển.
 • D. Nông nghiệp rất phát triển.

Câu 15: Đặc trưng về hình thái bên ngoài của các đô thị ở đới ôn hòa là:

 • A. nhà ống, nhà cao tầng nằm san sát nhau.
 • B. những ngôi nhà mái ngói, phân bố thưa thớt.
 • C. những tòa nhà chọc trời cùng hệ thống đường sá hiện đại, dày đặc.
 • D. những tòa lâu đài, nhà thờ, chùa chiền với kiến trúc cổ xưa.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa


Trắc nghiệm địa lí 7 bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021