Trắc nghiệm địa lí 7 bài 56: Khu vực Bắc Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 56: Khu vực Bắc Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khu vực Bắc Âu chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

 • A. Ôn đới lục địa, lạnh
 • B. Ôn đới hải dương
 • C. Hàn đới
 • D. Cận nhiệt đới khô

Câu 2: Bắc Âu gồm bao nhiêu quốc gia?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 3: Dạng địa hình phổ biến ở khu vực Bắc Âu:

 • A. Địa hình băng hà cổ
 • B. Địa hình núi già
 • C. Đia hình núi trẻ
 • D. Chủ yếu đồng bằng khá bằng phẳng

Câu 4: Nước nào không thuộc khu vực Bắc Âu?

 • A. Ai-xơ-len.
 • B. Na Uy.
 • C. Thuỵ Điển.
 • D. Đan Mạch.

Câu 5: Nước nào không nằm trên bán đảo Xcăng-đi-na-vi?

 • A. Na Uy.
 • B. Thuỵ Điển.
 • C. Phần Lan.
 • D. Ai-xơ-len.

Câu 6: Nước có nhiều núi lửa và suối nước nóng là:

 • A. Na Uy.
 • B. Thụy Điển.
 • C. Phần Lan.
 • D. Ai-xơ-len.

Câu 7: Nước có nhiều hồ - đầm:

 • A. Na Uy.
 • B. Thụy Điển.
 • C. Phần Lan.
 • D. Ai-xơ-len.

Câu 8: Nước có nhiều dạng địa hình fio nổi tiếng:

 • A. Na Uy.
 • B. Thụy Điển.
 • C. Phần Lan.
 • D. Ai-xơ-len.

Câu 9: Thế mạnh của các nước Bắc Âu:

 • A. Kinh tế biển.
 • B. Rừng (khai thác gỗ, giấy...).
 • C. Thủy năng.
 • D. Các loại khoáng sản.

Câu 10: Nước nào nằm ở phía tây của dãy Xcăng-đi-na-vi?

 • A. Na Uy
 • B. Thụy Điển
 • C. Phần Lan
 • D. Ai-xơ-len

Câu 11: Nước nào ở Bắc Âu có hàng vạn hồ, đầm?

 • A. Na uy
 • B. Thuỵ Điển
 • C. Phần Lan
 • D. Ai-xơ-len

Câu 12: Khí hậu Bắc Âu không thuận lợi cho ngành kinh tế nào?

 • A. Chăn nuôi.
 • B. Trồng trọt.
 • C. Đánh cá.
 • D. Sản xuất công nghiệp

Câu 13: Các dân tộc ở Bắc Âu nổi tiếng về nghề:

 • A. Luyện kim màu và khai khoáng.
 • B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản.
 • C. Hàng hải và đánh cá.
 • D. Hàng hải và khai khoáng.

Câu 14: Quốc gia được coi là xứ sở của băng tuyết:

 • A. Phần Lan
 • B. Ai-xơ-len
 • C. Na Uy
 • D. Thuỵ Điển
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 56: Khu vực Bắc Âu


 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021