Trắc nghiệm địa lí 7 bài 26: Thiên nhiên châu Phi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 26: Thiên nhiên châu Phi. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Châu Phi là châu lục có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 2: Lục địa châu Phi có độ cao trung bình:

 • A. 600m
 • B. 650m
 • C. 700m
 • D. 750m

Câu 3: Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và:

 • A. Địa Trung Hải
 • B. Biển Đen
 • C.Kênh đào Panama
 • D. Kênh đào Xuyê.

Câu 4: Châu Phi có khí hậu nóng do:

 • A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.
 • B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.
 • C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.
 • D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.

Câu 5: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:

 • A. Ít bán đảo và đảo.
 • B. Ít vịnh biển.
 • C. Ít bị chia cắt.
 • D. Có nhiều bán đảo lớn.

Câu 6: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

 • A. Bồn địa và sơn nguyên.
 • B. Sơn nguyên và núi cao.
 • C. Núi cao và đồng bằng.
 • D. Đồng bằng và bồn địa.

Câu 7: Hai bán đảo lớn nhất của châu Phi là:

 • A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li.
 • B. Ma-đa-ga-xca và Trung Ấn.
 • C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi.
 • D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng.

Câu 8: Nguyên nhân làm cho hoang mạc Xahara lan ra sát biển là:

 • A. Nằm trên đường chí tuyến
 • B. Ít mưa
 • C. Có dòng biển lạnh đi qua.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Châu Phi có nguồn tài nguyên nào giàu có?

 • A. Nhiều đồng bằng
 • B. Nhiều sông lớn
 • C. Nhiều khoáng sản
 • D. Nhiều tôm cá.

Câu 10: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

 • A. Pa-na-ma
 • B. Xuy-ê
 • C. Man-sơ
 • D. Xô-ma-li

Câu 11: Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu:

 • A. Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát.
 • B. Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga.
 • C. Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium.
 • D. Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt.

Câu 12: Sông dài nhất châu Phi là:

 • A. Nin.
 • B. Ni-giê.
 • C. Dăm-be-di.
 • D. Công-gô.

Câu 13: Kim cương tập trung chủ yếu ở:

 • A. Bắc Phi
 • B. Trung Phi
 • C. Nam Phi
 • D. Khắp châu Phi

Câu 14: Vàng tập trung chủ yếu ở:

 • A. Bắc Phi
 • B. Trung Phi
 • C. Nam Phi
 • D. Khắp châu Phi

Câu 15: Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, đứng sau châu lục nào?

 • A. Châu Á, châu Âu
 • B. Châu Mĩ, châu Đại Dương
 • C. Châu Á, châu Mĩ
 • D.Châu Âu, châu Mĩ

Câu 16: Châu Phi là châu lục có nhiều:

 • A. Núi cao và đồng bằng thấp
 • B. Rất ít núi cao và đồng bằng thấp
 • C. Núi trung bình và đồng bằng thấp
 • D. Cả A, B, C đều sai

Câu 17: Châu Phi có nhiều tài nguyên khoáng sản chủ yếu:

 • A. Kim cương, vàng
 • B. Dầu mỏ, khí đốt
 • C. Uranium
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 26: Thiên nhiên châu Phi


Trắc nghiệm địa lí 7 bài 26: Thiên nhiên châu Phi
 • 151 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021