Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

 • 1 Đánh giá

Các cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử dẫ làm cho các quốc gia Châu Âu ngày nay có sự đa dạng phức tạp về dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Hiện nay, châu âu đang phải giải quyết nhiều vấn đề xã hội: dân số đang già đi, các vấn đề đô thị hóa, các vấn đề dân tộc, tôn giáo…

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa

 • Phần lớn dân cư thuộc chủng tộc ơrôpêôít
 • Chủ yếu theo đạo Cơ Đốc giáo gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành và đạo Chính Thống. Một số vùng còn theo đạo Hồi.
 • Có ba nhóm ngôn ngữ chính là :
  • Giecman: Đức, Hà Lan, Bỉ ...
  • Latinh: Italia, Pháp ...
  • Xlavơ: Liên bang Nga, Ba Lan ...

2. Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hóa cao.

a. Đặc điểm dân cư châu Âu.

 • Dân số 727 triệu người (năm 2001)
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, chưa tới 0,1%/năm. Nhiều nước tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm.
 • Như vậy so với thế giới, dân số châu Âu có xu hướng đang già đi Phân bố dân cư: không đồng đều.
 • Mật độ trung bình 70 người/km2
  • Nơi đông dân: ven biển Tây và Trung Âu, Nam Âu, đồng bằng và thung lũng
  • Nơi thưa dân: Phía Bắc và những vùng núi cao

b. Đô thị hóa ở châu Âu

 • Tỉ lệ dân thành thị cao chiếm khoảng 75% dân số. Các thành phố nối tiếp nhau thành các dải đô thị từ Liverpoor(anh) đến Côn (Đức)
 • Quá trình đô thị hoá ở nông thôn đang được đẩy mạnh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 161 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 163 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư châu Âu:

- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2).

- Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2).

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 163 sgk Địa lí 7

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở châu Âu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 163 sgk Địa lí 7

Phân tích hình 54.2 để thấy:

 • So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già.
 • Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 47 châu Nam Cực 51, 52, 54, 55 về thiên nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế ở Châu Âu

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021