Trắc nghiệm địa lí 7 bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu:

 • A. Cận nhiệt đới.
 • B. Ôn đới.
 • C. Hoang mạc.
 • D. Hàn đới.

Câu 2: Khí hậu Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất là khu vực nào?

 • A. Nhiệt đới
 • B. Ôn đới
 • C. Hàn đới
 • D. Cận nhiệt đới ẩm

Câu 3: Đặc điểm không đúng với khí hậu Bắc Mĩ:

 • A. Phân hóa đa dạng
 • B. Phân hoá theo chiều bắc-nam
 • C. Phân hoá theo chiều Tây Đông
 • D. Phần lớn lãnh thổ khô, nóng

Câu 4: Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 4: Địa hình Bắc Mĩ theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt, có:

 • A. Núi trẻ, núi cổ, đồng bằng lớn.
 • B. Đồng bằng lớn, núi trẻ, núi cổ.
 • C. Núi cổ, đồng bằng lớn, núi trẻ.
 • D. Núi trẻ, đồng bằng lớn, núi cổ.

Câu 5: Khu vực chứa nhiều đồng, vàng và quặng đa kim ở Bắc Mĩ là:

 • A. Vùng núi cổ A-pa-lát.
 • B. Vùng núi trẻ Coóc-đi-e.
 • C. Đồng bằng Trung tâm.
 • D. Khu vực phía Nam Hồ Lớn.

Câu 6: Hệ thống núi Cooc-đi-ê nằm ở phía Tây Bắc Mĩ và chạy theo hướng:

 • A. Đông – Tây.
 • B. Bắc – Nam.
 • C. Tây Bắc – Đông Nam.
 • D. Đông Bắc – Tây Nam.

Câu 7: Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo:

 • A. Theo chiều bắc - nam.
 • B. Theo chiều đông - tây.
 • C. Bắc - nam và đông - tây.
 • D. Theo chiều đông – tây và độ cao.

Câu 8: Kinh tuyến 1000T là ranh giới của:

 • A. Dãy núi Cooc-đi-e với vùng đồng bằng Trung tâm.
 • B. Vùng đồng bằng Trung tâm với dãy núi A-pa-lat.
 • C. Dãy núi Cooc-đi-e với dãy núi A-pa-lat.
 • D. Dãy núi Apalat với đại dương Đại Tây Dương.

Câu 9: Quan sát hình 36.2 (SGK) cho biết hệ thống Cooc-đi-e nằm ở phía nào của Bắc Mĩ?

 • A. Đông
 • B. Tây
 • C. Nam
 • D. Bắc

Câu 10: Sự khác biệt về khí hậu giữa phần tây và phần đông kinh tuyến 100 độ T là do:

 • A. Vị trí
 • B. Khí hậu
 • C. Địa hình
 • D. Ảnh hưởng các dòng biển

Câu 11: Vùng đất Bắc Mĩ thường bị các khối khí nóng ẩm xâm nhập gây bão, lũ lớn là:

 • A. Đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô.
 • B. Miền núi phía tây.
 • C. Ven biển Thái Bình Dương.
 • D. Khu vực phía bắc Hồ Lớn.

Câu 12: Theo sự phân hóa bắc nam các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ là:

 • A. Kiểu khí hậu bờ tây lục địa, kiểu khí hậu lục địa, kiểu khí hậu bờ đông lục địa.
 • B. Kiểu khí hậu hàn đới, kiểu khí hậu ôn đới, kiểu khí hậu nhiệt đới.
 • C. Kiểu khí hậu bờ tây lục địa, kiểu khí hậu lục địa, kiểu khí hậu nhiệt đới.
 • D. Kiểu khí hậu hàn đới, kiểu khí hậu ôn đới, kiểu khí hậu núi cao.

Câu 13: Nguyên nhân làm cho khu vực Bắc Mỹ có nhiều sự phân hóa khí hậu là do:

 • A. Địa hình.
 • B. Vĩ độ.
 • C. Hướng gió.
 • D. Thảm thực vật.

Câu 14: Miền núi Cooc-đi-e cao trung bình:

 • A. 1000-2000m
 • B. 2000-3000m
 • C. 3000-4000m
 • D. Trên 4000m
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ


 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021