Trắc nghiệm địa lí 7 bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường nào?

 • A. Môi trường nhiệt đới
 • B. Môi trường xích đạo
 • C. Môi trường ôn đới
 • D. Môi trường cận nhiệt đới

Câu 2: Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53054’N nên có đủ các đới khí hậu:

 • A. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.
 • B. Xích đạo, nhiệt đới, cận cực, hàn đới.
 • C. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đối, cực đới.
 • D. Xích đạo, cận nhiệt đối, ôn đới, cực đới.

Câu 3: Đặc điểm địa hình của eo đất Trung Mĩ:

 • A. Núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn
 • B. Có nhiều núi lửa
 • C. Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp
 • D.Tất cả đều đúng

Câu 4: Dựa vào lược đồ, xếp theo thứ tự từ Nam lên Bắc ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn:

 • A. Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa.
 • B. Pam-pa, A-ma-dôn, La-pla-ta
 • C. La-pla-ta, Pam-pa, A-ma-dôn
 • D. Pam-pa, La-pla-ta, A-ma-dôn.

Câu 5: Đâu không phải nguyên nhân khiến phía Tây Nam Mĩ khô hạn là:

 • A. Núi cao.
 • B. Ngược hướng gió.
 • C. Dòng biển lạnh.
 • D. Khí hậu nóng, ẩm.

Câu 6: Nơi có nhiều núi lửa và động đất thường xuất hiện ở Trung và Nam Mĩ là khu vực:

 • A. Quần đảo Ảng-ti.
 • B. Vùng núi An-đét.
 • C. Eo đất Trung Mĩ.
 • D. Sơn nguyên Bra-xin.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?

 • A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.
 • B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.
 • C. Đất đai rộng và bằng phẳng.
 • D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.

Câu 8: Điểm khác biệt về địa hình giữa hai hệ thống Coóc-đi-e và An-đét là:

 • A. Tính chất trẻ của núi.
 • B. Thứ tự sắp xếp địa hình.
 • C. Chiều rộng và độ cao của núi.
 • D. Hướng phân bố núi.

Câu 9: Hệ thống núi An-đét có độ cao trung bình:

 • A. 1000-2000m
 • B. 2000-3000m
 • C. 3000-5000m
 • D. 5000-6000m

Câu 10: Trung và Nam Mĩ không có bộ phận:

 • A. Eo đất Trung Mĩ.
 • B. Các hòn đảo trong biển Ca-ri-bê.
 • C. Lục địa Nam Mĩ.
 • D. Lục địa Bắc Mĩ.

 • A. Trung và Nam Mĩ có diện tích lớn hơn Bắc Mĩ.
 • B. Trung và Nam Mĩ có diện tích nhỏ hơn Bắc Mĩ.
 • C. Trung và Nam Mĩ có diện tích bằng diện tích Bắc Mĩ.
 • D. Khó so sánh với nhau vì diện tích Bắc Mĩ luôn biến động.

Câu 12: Rìa phía đông của sơn nguyên Bra-xin được xem là "thiền đường" của cà phê là do:

 • A. Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào.
 • B. Nhiều đất đỏ và khí hậu nóng ẩm quanh năm.
 • C. Có nhiều cảng tốt, thuận lợi cho xuất khẩu.
 • D. Có lực lượng lao động da đen đông, tiền công rẻ.

 • A. Gió tín phong đông bắc.
 • B. Gió tín phong Tây bắc.
 • C. Gió tín phong đông Nam.
 • D. Gió tín phong Tây Nam.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021