Trắc nghiệm địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dựa vào lược đồ sau, hãy cho biết dân cư châu Phi thưa thớt ở vùng nào?

 • A. Duyên hải phần cực Bắc
 • B. Ven vịnh Ghi-nê
 • C. Thung lũng sông Nin
 • D. Duyên hải cực Nam

Câu 2: Châu Phi là một trong những cái nôi của:

 • A. Loài người
 • B. Lúa nước
 • C. Văn minh
 • D. Dịch bệnh

Câu 3: Vấn đề đáng lo ngại nhất về tự nhiên ở châu Phi là

 • A. Bão lũ
 • B. Lũ quét
 • C. Hạn hán
 • D. Sạt lở đất

Câu 4: Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở:

 • A. Vùng rừng rậm xích đạo.
 • B. Hoang mạc Xa-ha-ra.

·

C. Vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam.

 • D. Hoang mạc Ca-la-ha-ri.

Câu 5: Các thành phố của châu Phi thường tập trung ở:

 • A. Trên các cao nguyên.
 • B. Tại các bồn địa.
 • C. Một số nơi ven biển
 • D. Vùng đồng bằng.

Câu 6: Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là:

 • A. Cai-rô và La-gôt
 • B. Cai-rô và Ha-ra-rê
 • C. La-gôt và Ma-pu-tô
 • D. Cai-rô và Ac-cra

Câu 7: Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi là:

 • A. Bùng nổ dân số.
 • B. Xung đột tộc người.
 • C. Sự can thiệp của nước ngoài.
 • D. Hạn hán, lũ lụt.

Câu 8: Nền văn minh cổ đại nào ở châu Phi là một trong những cái nôi của loài người?

 • A. Văn minh sông Nin
 • B. Văn minh Lưỡng Hà
 • C. Văn minh sông Hồng
 • D. Văn minh sông Ấn - Hằng

Câu 9: Nguyên nhân các vùng rộng lớn như rừng rậm xích đạo, các hoang mạc không có người sinh sống do:

 • A. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
 • B. Chính sách phân bố dân cư của châu lục.
 • C. Sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân.
 • D. Có nhiều thiên tai thiên nhiên (động đất, núi lửa,…) xảy ra.

Câu 10: Người châu Phi (da đen) bị bán sang châu lục nào làm nô lệ?

 • A. Châu Âu
 • B. Châu Á
 • C. Châu Mĩ
 • D. Châu Đại Dương

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không thuộc đặc điểm dân cư Châu Phi?

 • A. Gia tăng nhanh
 • B. Nhiều bệnh dịch
 • C. Thu nhập cao
 • D. Xung đột thường xuyên.

Câu 12: Dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

 • A. Môn-gô-lô-it
 • B. Nê-grô-it
 • C. Ơ-rô-pê-ô-it
 • D. ÔXtraloit.

Câu 13: Nguyên nhân chính khiến Châu Phi nghèo đói qua thời gian dài:

 • A. Đông dân
 • B. Bùng nổ dân số
 • C. Xung đột sắc tộc
 • D. Bị xâm lược

Câu 14: Thực dân châu Âu đã có chính sách gì khi cai trị các nước châu Phi:

·

A. Chính sách chia để trị.

 • B. Lập các thủ lĩnh người dân tộc.
 • C. Gây mâu thuẫn các tộc người.
 • D. Không cho nước ngoài can thiệp.

Câu 15: Đặc điểm kinh tế nhiều nước châu Phi là:

 • A. Nền kinh tế hàng hóa.
 • B. Nền kinh tế thị trường.
 • C. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.
 • D. Nền kinh tế phụ thuộc.

Câu 16: Đặc điểm phân bố dân cư châu Phi:

 • A. Phân bố không đều và gia tăng nhanh
 • B. Phần lớn sống ở nông thôn
 • C. Các thành phố lớn trên triệu dân thường tập trung ven biển
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi


 • 106 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021