Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Người nguyên thủy đã chế tạo đồ gốm bằng cách:

 • A. Nặn đất sét rồi đem nung cho khô cứng.
 • B. Nặn đất sét rồi phơi cho khô cứng.
 • C. Nặn đất sét rồi sấy cho khô cứng.
 • D. Nặn đất sét bằng khuôn gỗ.

Câu 2: Để chế tạo công cụ lao động, người nguyên thủy thời Hoà Bình - Bắc Sơn Hạ Long đã làm chủ yếu bằng cách:

 • A. Mài đá.
 • B. Ghè đẽo đá.
 • C. Cưa đá.
 • D. Đục đá.

Câu 3: Người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn - Hạ Long sống

 • A. Riêng lẽ
 • B. Sống theo gia đình
 • C. Từng nhóm, có cùng huyết thống
 • D. Bầy đàn

Câu 4: Trong quá trình sinh sống, người nguyên thủy thời Sơn Vi - Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long thường xuyên:

 • A. Tìm cách cải tiến công cụ lao động.
 • B. Ghè đẽo các hòn đá cuội ven suối làm rìu.
 • C. Mài đá làm công cụ.
 • D. Dùng nhiều loại đá khác nhau để làm công cụ.

Câu 5: Văn hoá Bắc Sơn ở sơ kì

 • A. Thời đại đá cũ
 • B. Thời kì đồ sắt
 • C. Thời kì đồ đá mới
 • D. Thời kì đồ đồng

Câu 6: Người nguyên thủy thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long dùng nhiều loại khác nhau để làm những công cụ:

 • A. Rìu đá, dao đá.
 • B. Cuốc đá, liềm đá.
 • C. Rìu đá, bôn đá, chày đá.
 • D. Thuồng đá, cối đá.

Câu 7: Văn hóa Hoà Bình thuộc thời

 • A. Đồ đá cũ
 • B. Đồ đá mới
 • C. Đồ đá cũ sang đồ đá mới
 • D. Đồ sắt

Câu 8: Công cụ, đồ dùng quan trọng nhất của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là:

 • A. Đồ gốm, rìu ngắn và rìu có vai.
 • B. Rìu đá cuội. đồ gỗ và đồ gốm.
 • C. Rìu mài lưỡi, lưỡi cuốc đá và đồ gốm.
 • D. Rìu mài lưỡi. đồ gỗ và tre.

Câu 9: Để mô tả cuộc sống của mình, người nguyên thủy đã

 • A. ghi chép lại trong các cuốn sử.
 • B. vẽ lên mặt trống đồng.
 • C. vẽ trên vách hang động.
 • D. kể lại cho con cháu nghe.

Câu 10: Thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long, việc làm ra thức ăn tiến bộ hơn thời trước ở chỗ:

 • A. Họ đã biết hái lượm hoa quả.
 • B. Họ đã biết săn bắt thú rừng.
 • C. Họ đã biết trồng trọt và chăn nuôi.
 • D. Họ đã biết nướng chín thức ăn.

Câu 11: Điểm mới trong việc chế tác công cụ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là:

 • A. Kĩ thuật mài đá.
 • B. Kĩ thuật cưa đá.
 • C. Kĩ thuật luyện kim.
 • D. Làm đồ gốm.

Câu 12: Điểm mới trong xã hội nguyên thủy ở nước ta đó là:

 • A. Sự ra đời của chế độ thị tộc phụ hệ.
 • B. Sự ra đời của chế độ thị tộc mẫu hệ.
 • C. Sự ra đời của chế độ tảo hôn.
 • D. Sự tan rã của chế độ mẫu hệ.

Câu 13: Hang Đồng Nội, nơi phát hiện hình mặt người khắc trên vách hang ở tỉnh

 • A. Hòa Bình
 • B. Lạng Sơn
 • C. Thanh Hóa
 • D. Hà Nội

Câu 14: Thị tộc mẫu hệ được tổ chức bởi:

 • A. những người cùng huyết thống sống chung với nhau
 • B. sống ổn định, lâu dài ở một nơi
 • C. tôn thờ mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ
 • D. cả ba dấu hiệu trên

Câu 15: Trong nhiều hàng động ở Hòa Bình - Bắc Sơn, người ra phát hiện được những lớp vỏ ốc dày 3 - 4m, chứa nhiều công cụ xương thú, điều đó cho thấy:

 • A. người nguyên thủy thường định cư lâu dài ở một nơi
 • B. người nguyên thủy thường ăn ốc
 • C. thức ăn chủ yếu của người nguyên thủy là ốc
 • D. người nguyên thủy đã sống thành bầy rất đông
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta Trang 27 lịch sử 6


 • 26 lượt xem