Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lịch sớm xuất hiện ở các quốc gia phương Đông cổ đại vì:

 • A. Để phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp.
 • B. Để làm vật trang trí trong nhà cho đẹp.
 • C. Để phục vụ yêu cầu học tập.
 • D. Để thống nhất các ngày lễ hội trong cả nước.

Câu 2: Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất quay xung quanh mặt trời là cách tính của

 • A. Dương lịch
 • B. Âm lịch
 • C. Phật lịch
 • D. Công lịch

Câu 3: Người phương Đông cổ đại đã phát mình ra chữ viết đầu tiên của mình đó là:

 • A. Chữ tượng ý.
 • B. Chữ La tính.
 • C. Chữ tượng hình.
 • D. Chữ tượng hình và tượng ý.

Câu 4: Đấu trường Cô-li-dê ở đâu?

 • A. Hi Lạp
 • B. Ai Cập
 • C. Rôma
 • D. Lưỡng Hà.

Câu 5: Trong lĩnh vực toán học thời cổ đại phương Đông, cư dân nước nào thạo về số học? Vì sao?

 • A. Trung Quốc. Vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.
 • B. Ai Cập. Vì phải đo diện tích phù sa bồi đắp.
 • C. Lưỡng Hà. Vì phải đi buôn bán xa.
 • D. Án Độ. Vì phải tính thuế.

Câu 6: Chữ tượng hình được viết đầu tiên trên

 • A. Thẻ tre
 • B. Giấy Papirus
 • C. Giấy tre mỏng.
 • D. Đất sét

Câu 7: Người Ai Cập thời cổ đại lại thạo về hình học vì:

 • A. Phải đo lại ruộng đất và vẽ các hình để xây tháp.
 • B. Phải đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân.
 • C. Phải vẽ các hình để xây tháp và tính diện tích nhà ở của vua.
 • D. Phải tính toán các công trình kiến trúc.

Câu 8: Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra

 • A. Chữ cái a, b, c
 • B. Pi = 3,14
 • C. Hình học
 • D. Chữ viết

Câu 9: Người phương Đông cổ đại đều sử dụng loại chữ:

 • A. Chữ Nôm.
 • B. Chữ Hán.
 • C. Chữ tượng hình.
 • D. Hệ thông chữ cái a, b. c.

Câu 10: Đền Pác-tê-nông ở đâu?

 • A. A-ten
 • B. Rô – ma
 • C. Lưỡng Hà
 • D. Ai Cập

Câu 11: Hệ thống chữ số kế cả số 0 mà hiện nay ta đang dùng là phát minh của:

 • A. Người Ai Cập.
 • B. Người Ấn Độ.
 • C. Người Hi Lạp.
 • D. Người Trung Quốc

Câu 12: Vườn treo Ba-bi-lon là thành tựu văn hóa của:

 • A. Quốc gia cổ đại Ai Cập.
 • B. Quốc gia cổ đại Hi Lạp.
 • C. Quốc gia cổ đại Lưỡng Hà.
 • D. Quốc gia cổ đại Rô-ma.

Câu 13: Người Hi Lạp biết chính xác hơn về Trái Đất và hệ Mặt Trời nhờ:

 • A. canh tác nông nghiệp
 • B. đi biển
 • C. buôn bán giữa các thị quốc
 • D. khoa học kĩ thuật phát triển

Câu 14: Kim tự tháp là thành tựu văn hóa tiêu biểu của quốc gia:

 • A. Cổ đại Trung Quốc.
 • B. Cổ đại Lưỡng Hà.
 • C. Cổ đại Rô-ma.
 • D. Cổ đại Ai Cập.

Câu 15: Người Ai Cập cổ đại đã tính được số pi bằng

 • A. 3,14
 • B. 3,15
 • C. 3,16
 • D. 3,17
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Văn hóa cổ đại Trang 16 lịch sử 6


 • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021