Trắc nghiệm địa lí 8 bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Nam Á

 • A. Pa-kix-tan
 • B. Băng-la-đét
 • C. Ấn Độ
 • D. Nê-pan

Câu 2: Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?

 • A. Nhiệt đới.
 • B. Xích đạo.
 • C. Nhiệt đới gió mùa.
 • D. Ôn đới.

Câu 3: khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 4: Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?

 • A. Thái Bình Dương
 • B. Ấn Độ Dương
 • C. Bắc Băng Dương
 • D. Đại Tây Dương.

Câu 5: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình:

 • A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a
 • B. Sơn nguyên Đê-can
 • C. Dãy Gác Đông và Gác Tây
 • D. Đồng bằng Ấn-Hằng

Câu 6: Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:

 • A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a
 • B. Sơn nguyên Đê-can
 • C. Dãy Gác Đông và Gác Tây
 • D. Đồng bằng Ấn-Hằng

Câu 7: Gió mùa mùa đông có hướng:

 • A. Tây Bắc
 • B. Đông Bắc
 • C. Tây Nam
 • D. Đông Nam

Câu 8: Gió mùa mùa hạ có hướng:

 • A. Tây Bắc
 • B. Đông Bắc
 • C. Tây Nam
 • D. Đông Nam

Câu 9: Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân há cảu khí hậu Nam Á

 • A. vĩ độ
 • B. gió mùa
 • C. địa hình
 • D. kinh độ

Câu 10: Nam Á có các kiểu cảnh quan:

 • A. rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
 • B. rừng lá kim, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
 • C. rừng cận nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
 • D. rừng rừng lá rộng, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Câu 11: Nam Á có các hệ thống sông lớn:

 • A. sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công
 • B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát
 • C. sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang
 • D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.

Câu 12 : Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á

 • A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á.
 • B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á.
 • C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, dón gó màu mùa hạ gây mưa cho sườn núi phía nam.
 • D. gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á

Câu 13: Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?

 • A. Tây bắc - đông nam.
 • B. Tây nam đông bắc.
 • C. Tây đông.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Sơn nguyên Đê-can có địa hình tương đối:

 • A. Thấp và bằng phẳng.
 • B. Cao và bằng phẳng.
 • C. Cao và nhiều núi.
 • D. Nhiều núi, gồ ghề

Câu 15: Nhịp điệu hoạt động gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến:

 • A. Nhịp điệu sản xuất.
 • B. Sinh hoạt và đời sống của người dân trong khu vực.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 16: Vùng Tây Bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan thuộc đới khí hậu:

 • A. Ôn đới lạnh.
 • B. Nhiệt đới khô.
 • C. Nhiệt đới gió mùa ẩm.
 • D. Tất cả đều sai

Câu 17: Các sông nào sau đây thuộc hệ thống sông lớn của Nam Á?

 • A. Sông Hoàng Hà.
 • B. Sông Trường Giang.
 • C. Sông Mê Công.
 • D. Sông Ấn, sông Hằng.

Câu 18: Các cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á là:

 • A. Rừng nhiệt đới.
 • B. Xavan, hoang mạc.
 • C. Cảnh quan núi cao.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 19: Dựa vào hình 10.2, cho biết vùng có lượng mưa lớn nhất khu vực Nam Á.

 • A. Cao nguyên Đê-can.
 • B. Vùng phía Bắc.
 • C. Vùng Đông Bắc Ấn Độ.
 • D. Vùng Tây Bắc.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Địa lí 8 trang 33


 • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021