Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á Địa lí 8 trang 33

 • 1 Đánh giá

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên khu vực Nam Á rất phong phú, đa dạng. Ở đây có hệ thống núi Hi – ma - lay – a hùng vĩ, sơn nguyên Đê – can và đồng bằng Ấn – Hằng rộng lớn. Cảnh quan thiên nhiên chủ yếu là rừng nhiệt đới và xa van, thuận lợi cho phát triển kinh tế…Sau đây, KhoaHoc mời các bạn đến với bài học “ điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vị trí địa lí và địa hình

a. Vị trí

 • Nằm ở phía Nam Châu Á
 • Nằm ở vĩ độ khoảng 9oB – 37oB
 • Tiếp giáp với: Biển A – Rap, vịnh Ben – gan, Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á và Đông Nam Á.

b. Địa hình

- Nam Á có ba miền địa hình chính:

 • Phía Bắc: Dãy Hi – ma – lay – a
 • Ở giữa: Đồng bằng Ấn – Hằng.
 • Phía Nam: Sơn nguyên

2. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên

a. Khí hậu

 • Nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa
 • Lượng mưa phân bố không đồng đều

b. Sông ngòi

 • Nam Á có nhiều sông lớn: Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra – ma – pút.

c. Cảnh quan

 • Nam Á có các cảnh quan: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc, núi cao. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích đáng kể.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình 10.1 em hãy:

 • Nếu đặc điểm vị trí địa lí của khu vực Nam Á?
 • Kể các miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát hình 10.2 kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào hình 10.2 em có nhận xét gì về sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên của Nam Á?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á


 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021