Trắc nghiệm địa lí 8 bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:

 • A. Thái Lan Việt Nam
 • B. Trung Quốc, Thái Lan
 • C. Ấn Độ, Việt Nam
 • D. Trung Quốc, Ấn Độ

Câu 2: Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là :

 • A. Thái Lan, Việt Nam
 • B. Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a
 • C. Ấn Độ, Băng-la-đét
 • D. Trung Quốc, Ấn Độ

Câu 3: Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :

 • A. Nhật Bản
 • B. Xin-ga-po
 • C. Hàn Quốc
 • D. Cả 3 quốc gia trên

Câu 4: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:

 • A. Lúa mì, bông, chà là.
 • B. Lúa gạo, ngô, chà là.
 • C. Lúa gạo, ngô, chè.
 • D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu

Câu 5: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu:

 • A. Lúa mì, bông, chà là.
 • B. Lúa gạo, ngô, chà là.
 • C. Lúa gạo, ngô, chè.
 • D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu

Câu 6: Vật nuôi chủ yếu ở vùng khí hậu ẩm ướt là:

 • A. Trâu, bò, lợn, gà, vịt
 • B. Dê, bò, ngựa, cừu
 • C. Cừu, lợn, gà, vịt
 • D. Lợn, gà, dê, cừu

Câu 7: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của các nước châu Á

 • A. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng ở các nước châu Á.
 • B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
 • C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới.
 • D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á.

Câu 8: Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á:

 • A. Việt Nam
 • B. A-rập Xê-út
 • C. Nhật Bản
 • D. Trung Quốc

Câu 9: Các nước ở khu vực nào của châu Á trồng nhiều lúa mì?

 • A. Đông Nam Á.
 • B. Tây Nam Á.
 • C. Đông Á.
 • D. Nam Á.

Câu 10: Những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo nhất so với thế giới?

 • A. Việt Nam
 • B. Thái Lan.
 • C. Trung Quốc, Ấn Độ.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Sản lượng lúa của Việt Nam, Thái Lan thấp hơn trung Quốc, Ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới vì:

 • A. Việt Nam, Thái Lan ít dân so với Trung Quốc, Ấn Độ.
 • B. Đầu tư nhiều máy móc trong sản xuất nông nghiệp,
 • C. Có trình độ thâm canh cao.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 12: Tuần lộc được nuôi nhiều ở khu vực nào:

 • A. Nam Á
 • B. Bắc Á.
 • C. Đông Á.
 • D. Tây Á.

Câu 13: Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á:

 • A. Đa dạng
 • B. Phát triển chưa đều.
 • C. Tất cả đều sai
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 14: Dựa vào bảng 8.1, cho biết các nước nào ở châu Á sản xuất nhiều dầu mỏ?

 • A. Trung Quốc, Ấn Độ
 • B. A-rập Xê-út, Cô-oet
 • C. In-đô nê- xi-a
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 15: Ở châu Á, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển:

 • A. Ở một số khu vực
 • B. Phát triển mạnh ở Đông Nam Á.
 • C. Ở hầu hết các nước.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 16: Quốc gia nào ở châu Á có ngành dịch vụ phát triển cao?

 • A. Nhật Bản.
 • B. Xin-ga-po.
 • C. Hàn Quốc.
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á Địa lí 8 trang 25


 • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021