Giải bài tập đọc: Ở vương quốc tương lai - tiếng việt 4 tập 1 trang 70

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài chính tả: Gà Trống và Cáo - tiếng việt 4 tập 1 trang 67. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: chia làm 3 đoạn

 • Đoạn 1: 5 dòng đầu

=> lời thoại của Tin – tin với em bé thứ nhất

 • Đoạn 2: 8 dòng tiếp theo

=> lời thoại của Tin – tin và Mi – tin với em bé thứ nhất và thứ hai

 • Đoạn 3: 7 dòng còn lại

=> lời của các em bé thứ ba, thứ tư, thứ năm

2. Nội dung:

Vở kịch thể hiện ước mơ của các bạn về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài đọc

Câu 1: Tin- tin và Mi– tin đi đến đâu và gặp những ai? Vì sao nơi đó có tên là vương quốc Tương Lai

Trả lời:

 • Tin- tin và Mi – tin đi đến vương quốc Tương Lai và trò chuyện với những bạn nhỏ sắp ra đời.
 • Nơi đó có tên là vương quốc Tương Lai vì:
  • Vì những bạn nhỏ sống trong vương quốc này hiện nay vẫn chưa ra đời, các bạn chưa sống ở thế giới hiện tại của chúng ta.
  • Vì các bạn nhỏ chưa ra đời, ôm hoài bão , ước mơ khi nào ra đời, các bạn sẽ làm nhiều điều kì lạ chưa từng thấy trên trái đất.

Câu 2: Các bạn trong công xưởng xanh chế ra những gì? Các phát minh ấy thể hiện ước mơ gì của con người?

Trả lời:

 • Các bạn trong công xưởng xanh chế ra:
  • Vật làm cho con người hạnh phúc.
  • Ba mươi vị thuốc trường sinh.
  • Một loại ánh sáng kì lạ.
  • Một cái máy biết bay trên không trung như một con chim.
  • Một cái máy biết dò tìm những kho báu còn dấu kín trên mặt trăng.
 • Các phát minh ấy thể hiện ước mơ được sống hạnh phúc, sống lâu, sống trong môi trường đầy ánh sáng và chinh phục được mặt trăng.

Câu 3: Những trái cây mà Tin-tin và Mi-tin thấy trong khu vườn kì diệu có gì khác thường?

Trả lời:

Những trái cây mà Tin-tin và Mi-tin đã thấy trong khu vườn kì diệu thật khác thường. Đó là những chùm nho quả to như quả lê, những quả táo to như những quả dưa đỏ và những quả dưa đỏ to như những quả bí đỏ khiến cả Tin-tin và Mi-tin đều nhầm.

Câu 4: Em thích những gì ở vương quốc Tương Lai?

Trả lời:

Em thích tất cả những gì ở vương quốc Tương Lai bởi đó là những điều mà con người ở hiện tại mong muốn. Đó là một vương quốc có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, có những phát minh độc đáo của trẻ em


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021