Giải tiếng việt 4 trang 106 bài: Luyện tập về động từ

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài bài: Luyện tập về động từ tiếng việt 4 tập 1 trang 106. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong sgk tiếng việt 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Câu 1: Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì?

- Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Tô Hoài.

- Rặng đào đã trút hết lá.

Trả lời:

  • Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Nó cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.
  • Từ đã bổ sung ý nghĩa cho từ động từ trút.Nó cho biết sự việc được hoàn thành rồi.

Câu 2: Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống?

a. Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô ... thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

Theo Nguyên Hồng.

b. Sao cháu không về với bà

Chào mào ... hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim kêu với rất nhiều hạt na.

Hết hè cháu vẫn ... xa

Chào mào vần hót. Mùa na ... tàn.

Lê Thái Sơn

Trả lời:

a. Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

b. Sao cháu không về với bà

Chào mào đã hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim kêu với rất nhiều hạt na.

Hết hè cháu vẫn đang xa

Chào mào vần hót. Mùa na sắp tàn.

Câu 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng chưa hợp lí. Hãy chữa lại cho đúng bằng cách bỏ đi hoặc thay từ.

Một nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông:

Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

Nhà bác học hỏi:

- Nó sẽ đọc gì thế?

Trả lời:

Một nhà bác học đang làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ bước vào nói nhỏ với ông:

- Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

Nhà bác học hỏi:

- Nó đọc gì thế? (Nó đang đọc gì thế)


  • 16 lượt xem