Giải bài tập đọc: Bốn anh tài (tiếp) - tiếng việt 4 tập 2 trang 13

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài tập đọc: Bốn anh tài (tiếp) - trang 13 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bài chia thành 2 đoạn:

  • Đoạn 1: Bốn anh em .... bắt yêu tinh đấy.

=> Bốn anh em Cẩu Khây đến nơi ở của yêu tinh và được bà cụ giúp đỡ.

  • Đoạn 2: Cẩu Khây hé cửa .... lại đông vui.

=> Anh em Cẩu Khây đã dành chiến thắng yêu tinh bằng sức mạnh và sự đoàn kết của họ.

2. Chú thích:

  • Núc nác: cây thân gỗ, lác chỉ có ở ngọn, quả rất dài, dẹt và rộng
  • Núng thế: lâm vào thế yếu, không chống đỡ được nữa.

3. Nội dung: Câu truyện ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực, chiến đấu quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào ?

Trả lời:

Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây chỉ gặp một bà cụ còn sống sót. Bà cụ nấu cơm cho họ ăn và cho họ ngủ nhờ.

Câu 2. Thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em chống yêu tinh .

Trả lời:

Khi yêu tinh về, bốn anh em không chạy trốn mà chủ động tấn công nó.

Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Bốn anh em đuổi theo yêu tinh quyết bắt được nó. Khi yêu tinh hét lên làm gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại, bốn anh em cũng không chùn bước. Khi yêu tinh phun nước ra gây mưa lụt cả cánh đồng thì Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc be bờ ngăn nước lụt. Lấy Tai Tát Nước tát nước ầm ầm qua núi cao. Móng Tay Đục Máng ngá cây khoét máng, khơi dòng cho nước chảy đi. Cuối cùng yêu tinh thua cuộc, đành phải quy hàng.

Câu 3. Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh ?

Trả lời:

Anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh vì có sức khỏe, tài năng phi thường, đánh nó bị thương, phá phép thần thông của nó. Họ dũng cảm đồng tâm, hiệp lực nên đã thắng yêu tinh.

Câu 4. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì ?

Trả lời:

Ý nghĩa: Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài năng tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây.


  • 40 lượt xem