Giải bài Tập làm văn Miêu tả cây cối Trang 92 sgk

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập làm văn Miêu tả cây cối Tiếng Việt 4 tập 2. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Bài văn miêu tả cây cối thường có ba phần:

1. Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao quát về cây.
2. Thân bài: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây.
3. Kết bài: Có thể nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Đề 1: Trang 92 sgk tiếng Việt 4 tập 2

Tả một cây có bóng mát

=> Xem hướng dẫn giải

Đề 2: Trang 92 sgk tiếng Việt 4 tập 2

Tả một cây ăn quả

=> Xem hướng dẫn giải

Đề 3: trang 92 sgk tiếng Việt 4 tập 2

Tả một cây hoa

=> Xem hướng dẫn giải

Đề 4: Trang 92 sgk tiếng Việt 4 tập 2

Tả một luống rau hoặc vườn rau

=> Xem hướng dẫn giải


  • 89 lượt xem