Giải bài tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa - tiếng việt 4 tập 2 trang 21

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa - trang 21 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bài chia làm 4 đoạn

 • Đoạn 1: Trần Đại Nghĩa … chế tạo vũ khí.
 • Đoạn 2: Năm 1946 … lô cốt của giặc.
 • Đoạn 3: Bên cạnh … kĩ thuật nhà nước.
 • Đoạn 4: Những cống hiến … huân chương cao quý.

2. Chú giải:

 • Anh hùng lao động: danh hiệu Nhà nước phong tặng đơn vị hoặc người có thành tích đặc biệt trong lao động.
 • Tiện nghi: các vật dùng cần thiết giúp cho sinh hoạt hằng ngày được thuận tiện, thoải mái.
 • Cương vị: vị trí công tác, chức vụ.
 • Cục Quân giới: cơ quan phụ trách việc chế tạo, cung cấp vũ khí cho quân đội.
 • Cống hiến: đóng góp có giá trị.
 • Sự nghiệp: công việc lớn, có ích lợi chung.
 • Quốc phòng: bảo vệ đất nước.
 • Huân chương: vật làm bằng kim loại, đeo trước ngực làm dấu hiệu cho phần thưởng lớn được nhà nước trao tặng cho người có công.

3. Nội dung: Ca ngợi anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Em hiểu "nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc" nghĩa là gì?

Trả lời:

Theo em, "nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc" nghĩa là nghe theo tình cảm yêu nước, trở về xây dựng và bảo vệ quê hương.

Câu 2. Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã đóng góp gì lớn trong kháng chiến?

Trả lời:

Trong cuộc kháng chiến, giáo sư Trần Đại Nghĩa cùng với những anh em đã nghiên cứu và chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như:

 • Súng ba-dô-ca
 • Súng không giật
 • Bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc.

Câu 3. Nêu đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc?

Trả lời:

Trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, ông Trần Đại Nghĩa đã có nhiều năm liền giữ cương vị Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kĩ thuật Nhà nước và có đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ của nước nhà.

Câu 4. Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa đã nhà nước ghi nhận bằng cách:

 • Năm 1948, ông được phong Thiếu tá.
 • Năm 1953, ông được tuyên dương Anh hùng Lao động.
 • Được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý.

Câu 5. Theo em, nhờ đâu ông Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến lớn như vậy?

Trả lời:

Theo em, ông Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến như vậy là vì ông có tài năng, lòng say mê nghiên cứu, tinh thần tận tụy vì Tổ quốc và có lòng yêu nước sâu sắc.


 • 112 lượt xem