Giải bài Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy Tiếng Việt 4 tập 2. Câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nội dung

Câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 81 sgk tiếng việt 4 tập 2

Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?

Trả lời:

Khi cậu nghe thấy Ăng- giôn –ra nói chỉ còn mười phút nữa thì chiến lũy không còn quá mười viên đạn. Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn của bọn lính chết đưa vào tiếp tế cho nghĩa quân.

Câu 2: trang 81 sgk tiếng việt 4 tập 2

Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?

Trả lời:

Những chi tiết thể hiện lòng dũng cảm của Ga – vrốt: bóng cậu thấp thoáng dưới làn mưa đạn, dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết ngoài chiến lũy, Cuốc – phây – rắc thét lên, giục cậu quay vào chiến lũy nhưng cậu vẫn nán lại để nhặt đạn, cậu phốc ra, lui, tới, cậu chơi trò ú tim với cái chết.

Câu 3: trang 81 sgk tiếng việt 4 tập 2

Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần?

Trả lời:

Tác giả nói cậu bé là một thiên thần vì:

  • Vì Ga- vrốt rất dũng cảm, chú bé dám làm việc mà không ai dám làm: nhặt đạn dưới mưa bom của địch
  • Vì bóng cậu nhỏ bé, lúc ẩn lúc hiện trong khói đạn như thiên thần lúc ẩn lúc hiện.
  • Vì chú không sợ chết. Chú chạy nhanh hơn đạn, chơi trò ú tim với cái chết …

Câu 4: trang 81 sgk tiếng việt 4 tập 2

Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt.
Trả lời:

Cậu chuyện đã kể về cậu bé Ga-vrốt, dù là em bé sống lang thang trên đường phố, nhưng khi thấy nghĩa quân chiến đấu với bọn lính của chính quyền, em đã đứng về phía nghĩa quân, tự nguyện tham gia chiến đấu bằng cách đi lượm đạn về tiếp thêm cho nghĩa quân. Ga – vrốt là một thiếu niên anh hùng, không sợ nguy hiểm đến thân mình. Em rất khâm phục lòng dũng cảm của Ga- vrốt.


  • 56 lượt xem