Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 122 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn - Trang 112 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: trang 122 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Em cùng mẹ đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh khác và ở lại đó vài ngày. Mẹ em bảo: "Con hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú". Em hãy làm giúp mẹ theo mẫu dưới đây

Địa chỉ Họ và tên chủ hộ

Số 121 đường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Nguyễn Văn A

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số : 19 phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Lê Thanh B

2. Sinh ngày: 11/05/1979

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: Kế toán - Công ty CP Liên Hoàng Phát số 134 KCN Tân Bình

4. CMND số: 12345678

5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 2018

6. Ở đâu đến hoặc đi đâu: Ở Tân Bình ra Hà Nội

7. Lí do: thăm hỏi họ hàng, tham quan, du lịch

8. Quan hệ với chủ hộ: chị họ

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Cháu Nguyễn Minh Anh

10. Ngày 22 tháng 3 năm 2018

Cán bộ đăng kí Chủ hộ

(Kí ghi rõ họ tên) (Hoặc người trình báo)

Câu 2: trang 122 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Điền xong, em đưa cho me. Mẹ hỏi: "Con có biết tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng không?" Em trả lời mẹ thế nào?

Trả lời:

Em sẽ trả lời mẹ rằng khai báo tạm trú tạm vắng để người có thẩm quyền ở địa phương biêt được ta đã đi đâu, đến đâu và làm gì trong thời gian không ở địa phương


  • 14 lượt xem