Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu sau

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 160 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu sau

a) Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, là, bài đầy đủ.

b) Với đầu óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người họa sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng.

Bài làm:

Những trạng ngữ chỉ phương tiệng trong các câu:

a) Bằng một giọng thân tình

b) Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021