Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - tài năng, tiếng việt 4 tập 2 trang 11

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - tài năng, trang 11 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

Câu 1. Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài

Tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa, tài sản

a. Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường

b. Tài có nghĩa là tiền của

Trả lời:

Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thườngTài có nghĩa là tiền của
Tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa.Tài nguyên, tài trợ, tài sản

Câu 2. Đặt câu với một trong các từ nói trên

Trả lời:

  • Bố bạn Hoa là một người tài giỏi.
  • Ngọc có tài năng biểu diễn đàn piano và violong.
  • Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú.
  • Tài sản lớn nhất của con người chính là thời gian.

Câu 3. Tìm trong các tục ngữ dưới đây những câu ca ngợi tài trí của người

a. Người ta là hoa đất

b. Chuông có đánh mới kêu

Đèn có khêu mới tỏ

c. Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Trả lời:

Các tục ngữ ca ngợi tài trí của người là:

a. Người ta là hoa đất

c. Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Câu 4. Em thích những câu tục ngữ nào ở bài tập 3? Vì sao?

Trả lời:

Em thích câu tục ngữ:

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Vì Ca ngợi những người từ hai bàn tay trắng, nhờ có tài, có chí, có nghị lực đã làm nên việc lớn.


  • 44 lượt xem