Giải bài chính tả: Đường đi Sa Pa trang 102 Tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Chính tả: Đường đi Sa Pa - trang 103 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: trang 103 sgk Tiếng Việt 4 tập 2

Nghe - viết:

Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4...?

Người ta gọi các chữ số 1,2,3,4,...là chữ số Ả-rập vì cho rằng chúng do người Ả-rập nghĩ ra. Sự thực thì không phải như vậy.

Vào năm 750, một nhà thiên văn học Ấn Độ đã đến thăm Bát-đa. Ông mang theo một bảnh thiên văn do người Ấn Độ làm ra để dâng tặng quốc vương đang trị vì. Các chữ số Ấn Độ 1,2,3,4...dùng trong bảng đó đã được người Ả-Rập nhanh chóng tiếp thu và về sau được truyền bá rộng rãi

(theo báo Thiếu niên tiền phong)

Câu 2: trang 103 sgk Tiếng Việt 4 tập hai

Tìm tiếng có nghĩa:

a) Các âm đầu tr, ch có thể ghép với những vần nào ở bên phải (ai,am,an,âu,ăng,ân) để tạo thành những tiếng có nghĩa? Đặt câu với một trong những tiếng vừa tìm được.

Trả lời:

  • Các tiếng có nghĩa có thể tạo ra được: trai, trâu, trăng, trân; chai, chan, châu, chăng, chân
  • Đặt câu: Chú trâu đang thong dong gặm cỏ trên đồng.

b) Các vần êt, êch có thể ghép với những âm đầu nào ở bên trái (b,ch,d,h,k,t) để tạo thành các tiếng có nghĩa? Đặt câu với một trong những tiếng vừa tìm được

Trả lời

  • Các tiếng có nghĩa có thể tạo ra được: chết, hết,tết, nghệt; hếch
  • Đặt câu: Tết đã sắp đến rồi

Câu 3: trang 104 sgk Tiếng Việt 4 tập hai

Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu truyện dưới đây. Biết rằng, các ô số 1 chứa tiếng có âm đầu là tr hay ch , còn các ô số 2 chứa tiếng có vần êt hay êch

Trả lời

Trí nhớ tốt

Sơn vừa hếch mắt nhìn lên tầm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ. Chị Hương say sưa kể rồi kết thúc:

- Chuyện này đã xảy ra từ 500 năm trước.

Nghe vậy, Sơn bỗng nghệt mặt ra rồi trầm trồ:

- Sao mà chị có trí nhớ tốt thế?


  • 7 lượt xem