Giải bài tập đọc: Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca tiếng việt 4 tập 1 trang 55

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca tiếng việt 4 tập 1 trang 55. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: chia làm 2 đoạn

 • Đoạn 1 : Từ đầu ..... mang về nhà

=> An- đrây-ca mải chơi quên lời mẹ dặn.

 • Đoạn 2 : Bước vào phòng ....... ít năm nữa

=> Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

2. Cách đọc: Giọng đọc toàn bài: trầm, buồn, xúc động.

 • Lời ông: mệt nhọc, yếu ớt
 • Ý nghĩ của An – đrây – ca đọc giọng buồn, day dứt
 • Lời mẹ: dịu dàng, an ủi
 • Những từ cần nhấn giọng: hoảng hốt, khóc nấc lên, òa khóc, nức nở, tự dằn vặt,…

3. Nội dung:

Nỗi dằn vặt của An – đrây - ca thể hiện tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: An- đrây – ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông ?

Trả lời:

An- đrây – ca được các bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc.Mải chơi nên quên lời mẹ dặn.Mãi sâu này em mới nhớ ra,chạy đến cửa hàng mua thuốc mang về.

Câu 2: Chuyện gì xảy ra khi An –đrây – ca mang thuốc về nhà?

Trả lời:

Khi An –đrây – ca mang thuốc về nhà, An-đrây – ca hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Ông đã qua đời.

Câu 3: An-đrây –ca tự dằn vặt mình như thế nào ?

Trả lời:

 • An-đrây –ca oà khóc khi biết ông đã qua đời. Bạn cho rằng chỉ vì mình mải chơi bóng,mua thuốc về chậm mà ông chết
 • An-đrây-ca kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.
 • Mẹ an ủi, bảo An-đrây-ca không có lỗi nhưng An-đrây –ca không nghĩ như vậy .Cả đêm bạn nức nở dưới gốc cây táo do ông trồng. Mãi khi đã lớn, bạn vẫn tự dằn vặt mình.

Câu 4. Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé như thế nào?

Trả lời:

An -đrây- ca rất yêu thương ông, không tha thứ cho mình vì ông sắp qua đời còn mải chơi bóng, mang thuốc về nhà muộn.

An –đrây-ca có ý thức trách nhiệm, trung thực và nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân.


 • 177 lượt xem