Giải bài tập đọc: Những hạt thóc giống - tiếng việt 4 tập 1 trang 46

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Những hạt thóc giống - tiếng việt 4 tập 1 trang 46. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: Chia thành 4 đoạn

 • Đoạn 1: Ngày xưa … đến bị trừng trị
 • Đoạn 2: Có chú bé… đến nảy mầm được
 • Đoạn 3: Mọi người… đến của ta
 • Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc… đến hiền minh

2. Chú thích:

 • Bệ hạ: từ gọi vua với ý tôn kính
 • Sững sờ: lặng người đi vì kinh ngạc hoặc quá xúc động
 • Dõng dạc: nói to, rõ ràng, dứt khoát
 • Hiền minh: Có đức độ và sáng suốt

3. Nội dung: Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm dám nói lên sự thật.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài đọc

Câu 1. Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?

Trả lời:

Vua muốn chọn người trung thực để truyền ngôi.

Câu 2. Nhà vua làm cách nào để tìm được người trung thực?

Trả lời:

Phát cho mỗi người dân một thúng thóc giống đã luộc kĩ về gieo trồng và hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Câu 3. Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người?

Trả lời:

Chôm dũng cảm dám nói sự thật dù em có thể sẽ bị trừng trị.

Câu 4. Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý?

Trả lời:

Người trung thực là người đáng quý vì:

 • Người trung thực bao giờ cũng nói thật, không vì lợi ích riêng của mình mà nói dối, làm hỏng việc chung.
 • Người trung thực thích nghe lời nói thật, nhờ đó làm nhiều việc có ích cho dân cho nước.
 • Người trung thực dám bảo vệ sự thật, bảo vệ người tốt,…
 • Người trung thực luôn luôn được mọi người kính trọng, tin yêu.

 • 50 lượt xem